Datum:
12-12-2019
Accreditatiepunten:
6
Locatie:
Veenendaal - Van der Valk Hotel

Actualiteiten Longsymposium

banner-nieuwe-website.png

Beste collega,

Graag nodig ik u uit voor het 17e Actualiteiten Longsymposium. Dit symposium vindt plaats op donderdag 12 december 2019 in het Van der Valk Hotel te Veenendaal en is bedoeld voor longverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten.

16 jaar
Al 16 jaar komen longverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten in december bij elkaar om te leren, elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Ook dit jaar is het gelukt om een gevarieerd en leerzaam programma te ontwikkelen dat volledig toegespitst is op de dagelijkse praktijk.

Programma
In het plenaire ochtendprogramma staan we stil bij obstructieve longaandoeningen, conflicten in de praktijk en burn-out. In de middag kunt u kiezen uit op de praktijk gerichte workshops met zeer gevarieerde onderwerpen. Hier zullen experts met u de diepte ingaan en de belangrijkste aspecten van de desbetreffende onderwerpen behandelen. We sluiten de dag af met een gezellige borrel.

Noteert u 12 december 2019 in uw agenda? Ik hoop u daar te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Geertjan Wesseling
Longarts, Maastricht UMC+
Dagvoorzitter Actualiteiten Longsymposium


Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Chiesi, Patiëntenvereniging Nederland-Davos, Teva en Westfalen Medical. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 6 uur bij Kwaliteitsregister V&V, NVvPO en Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten

De deelnemersbijdrage bedraagt 75 euro. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en een bezoek aan de informatiemarkt. Tot twee weken voor aanvang van het symposium kunt u kosteloos annuleren. 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

09.00 uur
Ontvangst en registratie deelnemers

09.30 uur
Opening
Prof. dr. Geertjan Wesseling

09.45 uur
Lezing 1: Obstructieve longaandoeningen in vogelvlucht
Prof. dr. Geertjan Wesseling

10.30 uur
Lezing 2: Hoera, een conflict in de praktijk
Charlotte van den Wall Bake

11.15 uur
Pauze

11.45 uur
Lezing 3: Excellentie de norm en burn-out het gevolg
Dr. Pieter Barnhoorn

12.30 uur
Lunch

13.15 uur
Workshopronde 1 (A t/m D)

14.45 uur
Pauze

15.00 uur
Workshopronde 2 (E t/m H)

16.30 uur
Borrel

Workshopronde 1

A. Kinderen en (mee)roken
Dr. Esther Croes
B. Een stopadvies geven aan élke roker: een kans én een uitdaging tegelijk
Sylvia Heddema
C. Wat als de hulpverlener zelf ziek is?
Dr. Pieter Barnhoorn
D. Nieuwe behandelingen van ernstig astma
Dr. Saar van Nederveen-Bendien  

Workshopronde 2

E. Longfibrose, wat zijn de mogelijkheden op het gebied van cure en care?
Annemieke van Dort
F. Innovatieve interventies bij stoppen met roken
Marieke Helmus
G. Een goed gesprek met kinderen en ouders over het gebruik van medicijnen. Maakt u het verschil?
Dr. Ted Klok
H. Inhalatiemedicatie
Prof. dr. Geertjan Wesseling

Beschrijvingen lezingen en workshops

Plenaire lezing 1: Obstructieve longaandoeningen in vogelvlucht
Prof. dr. Geertjan Wesseling
Obstructieve longaandoeningen zijn volop in beweging. We komen steeds meer te weten over de pathofysiologie en over de optimale behandeling. Astma is niet één ziekte maar een verzameling aandoeningen met een paar overeenkomsten en een heleboel verschillen. Voor COPD lijkt hetzelfde te gelden.  Ook de indeling in ernst van deze ziekten en de behandeladviezen worden meer gedifferentieerd en geïndividualiseerd. In deze lezing worden de recente inzichten samengevat en van commentaar voorzien.

Plenaire lezing 2: Hoera, een conflict in de praktijk
Charlotte van den Wall Bake
Overal waar mensen met elkaar samenwerken, ontstaan misverstanden, irritaties, conflicten. De vraag is echter: hoe ga jij hiermee om? Charlotte van Wall Bake schetst hoe je met conflicten kunt leren omgaan: ontwikkel zelfinzicht, leer te kijken naar communicatiestijlen en zoek naar het compromis. Velen brengen meer tijd met hun collega’s door dan met hun gezinsleden. In een medische praktijk werk je knietje aan knietje intensief met elkaar samen. Hoe kun je omgaan met conflictueuze situaties zodat ze jou, de praktijk en je collega iets opleveren, in plaats van dat ze een langdurige impact hebben op de sfeer.

Wat doe jij als het samenwerken lastig verloopt? Slik je je irritaties in, ga je klagen bij een collega, houd je je mond of roep je direct wat je ervan vindt? En krijg je support van je teamleden om de miscommunicatie op een constructieve manier op te lossen? Wat zijn de effecten in communicatie en samenwerking van de manier waarop jullie praktijk is georganiseerd? Is er sprake van een harmonie, afbreek of een doofpot cultuur? Wordt er voortdurend feedback gegeven of alleen commentaar als er iets niet goed is gegaan?

Deze lezing geeft je inzichten, zet je aan het denken over jouw eigen handelend optreden en geeft je tools om je eigen gedrag en mogelijk ook dat van je collega’s te doorbreken.

Charlotte van den Wall Bake (1970) begeleidt mens en teams met gedragsverandering. Ze biedt geen pasklare oplossingen, maar leert haar klanten ontdekken hoe ze zélf aan de slag kunnen. Het resultaat hiervan is dat mensen, teams en organisaties in beweging komen én blijven, met direct merkbare positieve consequenties.

Plenaire lezing 3: Excellentie de norm en burn-out het gevolg
Dr. Pieter Barnhoorn
“Al dat streven naar een 10….terwijl ik eigenlijk misschien…. wil leven met een 7”. Doe Maar zong het een tijdje geleden al. Intussen zijn we verzeild geraakt in een tijd waarin excellentie de norm, flexibiliteit een verplichting, en burn-out het onoverkomelijke gevolg is. Is er ook een ander leven denkbaar?
Een leven met een 7?

Pieter Barnhoorn is huisarts-seksuoloog en tevens docent en onderzoeker (belangrijkste onderwerp: Professionele Identiteitsontwikkeling) aan de Afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde aan het LUMC. Als vaste gast van ‘Nieuws & Co’ probeert hij voor radio 1, tweewekelijks de actuele ontwikkelingen in zorg en maatschappij te duiden.

Workshop A: Kinderen en (mee)roken
Dr. Esther Croes
Nederland is op weg naar een “rookvrije generatie”. Met deze actie wordt ingezet op het laten opgroeien van kinderen zonder dat zij blootstaan aan de verleiding van roken. Inmiddels is de rookvrije generatie uitgegroeid tot een grote maatschappelijke beweging, die begint bij de zwangerschap en zich al heeft verplaatst naar sportverenigingen, kinderboerderijen, kinderopvang en vele andere plaatsen waar kinderen komen. Tegelijk is het belangrijk dat volwassenen die al roken worden geholpen om te stoppen met roken, door een goed stoppen met roken aanbod, maar ook aangemoedigd door beleidsmaatregelen, zoals accijnzen, mediacampagnes en het uit het zicht halen van tabak op verkooppunten. Deze workshop bespreekt wat de gevolgen zijn van roken en meeroken voor kinderen en schetst het brede perspectief en het onderliggend wetenschappelijk bewijs van de vele maatregelen en activiteiten die op het moment in Nederland plaatvinden om een rookvrije generatie in 2035 te realiseren.

Workshop B: Een stopadvies geven aan élke roker: een kans én een uitdaging tegelijk
Sylvia Heddema
Conform de landelijke richtlijnen moeten alle zorgverleners met alle rokers het gesprek aangaan. Minimaal jaarlijks. En nog vaker bij rook-gerelateerde aandoeningen, zoals longziekten.
Dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. Er is weinig tijd, er zijn veel andere dingen te bespreken en de roker lijkt niet gemotiveerd om te stoppen. Of om erover te praten. En wat je vooral niet wilt is de relatie schaden door steeds opnieuw over het roken te beginnen. Tijdens deze workshop gaan we uit van de door de deelnemers benoemde knelpunten in het bespreken van het rookgedrag. Ervaar en oefen nieuwe mogelijkheden om het gesprek met de roker aan te gaan.  Zodat het (weer) gaat voelen als een uitdaging, in plaats van de zoveelste klus die nu eenmaal gedaan moet worden…

Workshop C: Wat als de hulpverlener zelf ziek is?
Dr. Pieter Barnhoorn
Hulpverleners kunnen maar moeilijk patiënt zijn. Veel hulpverleners hebben geen eigen huisarts, denken dat ze zichzelf het beste kunnen diagnosticeren en behandelen, zoeken geen medische hulp of wachten lang af met het zoeken daarnaar. Is dat wel verstandig? In deze workshop presenteer ik de nieuwste resultaten van een onderzoek naar ziektegedrag bij dokters en de factoren die daarop van invloed zijn en gaan we in gesprek, hoe dat voor ons is. Doe er uw voordeel mee. Ziek worden kunnen we immers allemaal.

Workshop D: Nieuwe behandelingen van ernstig astma
Dr. Saar van Nederveen-Bendien
Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van astma, zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe astma behandelingen bij gekomen. Dit is goed nieuws, maar maakt het voor zowel zorgverleners als patiënten soms moeilijk om het overzicht te houden. Het huidige inzicht is dat astma niet één dezelfde ziekte is, maar een syndroom dat bestaat uit verschillende (feno-) types. Uitgangs- punt voor de behandeling van astma is daarom; de juiste behandeling voor de juiste patiënt(ofwel behandeling op maat/ “precision medicine”). Waar grijpen de nieuwe middelen voor ernstig astma op aan in het complexe ontstekings- proces van astma, wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze middelen? Welke behandeling is nou het beste voor welke patiënt? En hoe kan ik deze patiënt in mijn praktijk herkennen? Deze onderwerpen zullen aan bod komen.

Workshop E: Longfibrose, wat zijn de mogelijkheden op het gebied van cure en care?
Annemieke van Dort
Longfibrose is een zeldzame interstitiële longaandoening. Bij longfibrose treedt bindweefselvorming op wat zorgt voor minder goed functionerende longen. Er zijn verschillende vormen van longfibrose, bij de helft van de mensen met fibrose kunnen we geen oorzaak achterhalen.
Er gaat een lang diagnostisch proces vooraf aan het achterhalen van de oorzaak. Patiënten zijn soms een paar jaar onderweg vóór het duidelijk is dat het om longfibrose gaat. En wat als er geen oorzaak bekend is? Het beloop is over het algemeen dan somberder.
Dit vraagt om goede begeleiding om kwaliteit van leven van deze patiënten zo optimaal mogelijk te houden. Kennis van deze ziekte zorgt dat er betere cure en care geboden kan worden. De deelnemers zullen na afloop van de workshop meer te weten zijn gekomen over longfibrose, de behandelmogelijkheden en de zorg die daaromheen geboden kan worden. Ook (of juist) wanneer er geen genezing mogelijk is.

Workshop F: Innovatieve interventies bij stoppen met roken
Marieke Helmus
Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen zet design-strategieën in om de kloof tussen hoogopgeleide en laagopgeleide rokers kleiner te maken. De eerste expositie ‘Design to quit, closing the health gap’ was te zien tijdens de Dutch Design Week 2018 van 20 tot 28 oktober in het Klokgebouw in Eindhoven. Het project is een samenwerking tussen Pharos en studenten van de Willem de Kooning Academie.
Marieke Helmus, initiatiefnemer, strategisch adviseur bij pharos en verslavingsarts zal laten zien wat er in 2019 verder is ontdekt door te werken met innovatieve interventies.

Workshop G: Een goed gesprek met kinderen en ouders over het gebruik van medicijnen. Maakt u het verschil?
Dr. Ted Klok
Professor psychologie Rob Horne geeft ons, zorgverleners, een heldere boodschap over goed gebruik van medicijnen: ‘Uitgangspositie is dat een patiënt therapieontrouw is’. Dat is wel een tikje negatief, maar met een gemiddelde therapietrouw van 50% voor inhalatiesteroïden zit hij er niet ver naast. Op dat vlak ligt een prachtige uitdaging: patiënten verleiden om medicijnen wel op een goede manier te gebruiken. Niet het elektronisch versturen van het recept naar de apotheek, maar te zorgen dat de patiënt (of de ouders) het medicijn ophaalt en gebruikt zoals de bedoeling is. De longverpleegkundige heeft daarin vaak een cruciale rol. In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag om deze rol nog beter te kunnen uitvoeren. Door te begrijpen waarom patiënten ‘niet luisteren naar de dokter’. En te oefenen met communicatie die effectief is. Met volop aandacht voor verschillen tussen peuters, schoolgaande kinderen en adolescenten. En die laatste groep is niet persé het moeilijkste, maar geeft wel direct (non-verbaal) feedback op onze mogelijkheid om te luisteren en verbinding te zoeken. Dat is ongemakkelijk én heel leerzaam.

Workshop H: Inhalatiemedicatie
Prof. dr. Geertjan Wesseling
Bij de behandeling van obstructieve longaandoeningen staat inhalatiemedicatie centraal. Er is een enorme verscheidenheid aan opties beschikbaar, luchtwegverwijders, ontstekingsremmers en alle mogelijke combinaties en dan ook nog eens in een almaar groeiend aantal devices. Zoek het maar uit! En dat is precies de bedoeling van deze interactieve workshop.

Datum, locatie en sprekers

Datum

12-12-2019

Locatie

Veenendaal - Van der Valk Hotel
Route

Spreker(s)

Dr. Pieter Barnhoorn
Huisarts-seksuoloog, docent en onderzoeker aan de Afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde aan het LUMC

Dr. Esther Croes
Arts-epidemioloog, Trimbos-instituut

Annemieke van Dort - van Rijssen
Verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis

Sylvia Heddema
Stoppen met roken specialist, SineFuma

Drs. Marieke Helmus
Strategisch adviseur bij Pharos, verslavingsarts KNMG, filmmaker

Dr. Ted Klok
Kinderarts, Deventer Ziekenhuis

Dr. Saar van Nederveen-Bendien
Longarts, HagaZiekenhuis

Charlotte van den Wall Bake
Senior Practioner Coach, Voorzitter NOBCO

Prof. dr. Geertjan Wesseling
Longarts, Maastricht UMC+

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op