Datum:
10-11-2020
Accreditatiepunten:
4
Locatie:
Online

BIG5 Congres - Cardiologie in de huisartsenpraktijk (Online)

banner-big5-congres-cardiologie-in-de-huisartsenpraktijk-online.jpg

Geachte collega,

In verband met de corona-ontwikkelingen zullen wij het congres dit jaar geheel online organiseren op 10 november 2020.

Elk jaar worden er in het vakgebied cardiologie nieuwe inzichten tot praktijknorm verheven doordat zij in de vigerende richtlijnen worden opgenomen. Hierdoor hopen we gezamenlijk cardiovasculaire ziekten verder terug te dringen, hetgeen een grote impact heeft op de gezondheid van onze populatie. Sommige adviezen gaan aanvankelijk met de hoge kosten gepaard en deze moeten daarom goed te verdedigen zijn. Soms betreft het relatief eenvoudig te implementeren maatregelen, waarmee aantoonbaar veel winst kan worden geboekt. Uiteraard wordt het effect van gezondheidsmaatregelen versterkt, als deze ook door patiënten zelf worden gedragen.

De nieuwe NHG standaard CVRM is mede door intensieve samenwerking met cardiologen tot stand gekomen. In deze richtlijn is het onderscheid tussen primaire en secundaire preventie vervangen door het concept “risicoschatting”, waarvoor ook concrete tools worden aangereikt. Deze benadering maakt het mogelijk om patiënten inzicht te geven in de gevolgen van behandeling, of deze nu door de cardioloog, de huisarts of betrokkene zelf worden voorgesteld. Eigenlijk gaat het hier om tailor-made geneeskunde. Deze benadering geldt zowel patiënten die eerder een cardiovasculaire complicatie doormaakten, maar ook hoog risico patiënten zoals bij diabetes mellitus het geval is. Vanwege het belang worden aan deze problematiek tijdens de lezingen aandacht besteedt.

Door vroege herkenning van boezemfibrilleren kan veel leed en de nodige invaliditeit worden voorkomen. Vaak zijn de gevolgen van niet tijdig herkend boezemfibrilleren dramatisch; de kosten voor de gemeenschap zijn gigantisch. Aangezien de medicamenteuze preventie door de introductie van NOAC’s/DOAC’s voor patiënten veel gemakkelijk is geworden, wordt aan deze problematiek aandacht besteed.

De tsunami van overgewicht en de gevolgen hiervan op onze bevolking zijn nog lang niet in alle hevigheid zichtbaar; er zijn nog mogelijkheden om deze tendens te keren. Vandaar dat een gerenommeerde spreker u bij zal praten ten aanzien van de nieuwste inzichten op dit terrein.

Uit onderzoek is gebleken dat sommige nieuwe middelen, bijvoorbeeld ter behandeling van diabetes, ook gunstige effecten kunnen hebben op andere ziektebeelden, zoals hartfalen. Bij sommige patiënten is het beter om het aantal medicamenten drastisch te verlagen, waarna patiënten vaak goed kunnen opknappen. Tijdens de lezingen zal gesproken worden over het handelen in zulke extreme situaties die u allen in praktijk heeft meegemaakt. Aan u als huisarts de keuze om te besluiten wat u in een dergelijke situatie zou doen.

Het is onze bedoeling om u in het kader van deze bijeenkomst op een aantal belangrijke actuele onderwerpen binnen de cardiologie op zo’n manier bij te praten dat u daar in uw dagelijkse praktijk profijt van zult hebben. Wij wensen u een onderhoudend en interactief symposium toe.

Met vriendelijke groet,

De dagvoorzitters,

Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD AMS
Tom T. van Loenhout, interventie cardioloog MD

Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Amgen, Bayer en de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Doelgroep

Huisartsen.

Accreditatie

Accreditatie wordt voor 4 uur aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1. Daarnaast wordt er voor de optionele lunchlezing 1 uur accreditatie aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 45,-. Tot twee weken voor aanvang van het online congres kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich voor het online congres (plenair programma) inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Inschrijven plenair programma

Daarnaast hebben wij een optionele lunchlezing op het programma staan van 12.00 uur - 12.45 uur: Beroertes en atriumfibrilleren, een beroerde combinatie.
Voor deze lunchlezing is 1 uur accreditatie aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1. 
U kunt zich voor de online lunchlezing inschrijven via de groene inschrijfknop. 
Inschrijven lunchlezing

Programma

12.00 uur tot 12.45 uur
Optionele lunchlezing: Beroertes en atriumfibrilleren, een beroerde combinatie
Dr. Martin Hemels en drs. Stan Geurts
(Deze lunchlezing wordt mede mogelijk gemaakt door de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer)

13.00 uur
Opening door de dagvoorzitters
dr. Jeroen Bucx
drs. Tom van Loenhout

13.15 uur
Lezing 1. CVRM met focus op Diabetes Mellitus
drs. Tom T. van Loenhout

14.15 uur
Pauze

14.35 uur
Lezing 2. Nieuwe diabetes medicatie, de cardiovasculaire wondermiddelen?
Prof. dr. Nicolaas Schaper

15.20 uur
Lezing 3. Lifestyle management met focus op voeding en gewicht
Prof. dr. Marianne Geleijnse

16.05 uur
Pauze

16.30 uur
Lezing 4: Toepassing van DOAC/NOAC in de praktijk
Dr. Ron Pisters

17.00 uur
Lezing 5: Substantiële gezondheidswinst door cholesterolverlaging is mogelijk; samen met de patiënt een behandelplan opstellen.
dr. Jeroen J.J. Bucx

17.30 uur
Lezing 6: Staken van medicatie is vaak beter dan starten
Drs. Elvira Schouten-Oerlemans

18.00 uur
Einde

Datum, locatie en sprekers

Datum

10-11-2020

Locatie

Online

Spreker(s)

Dr. Jeroen J.J. Bucx
Cardioloog, CardioExpert Amsterdam

Prof. dr. Marianne Geleijnse
Professor in voeding en hart- en vaatziekten. Wageningen Universiteit

Drs. Stan Geurts
Arts en zorgconsulent KINASE Bussum: Project SAVE Strokes: onderbehandeling in de huisartspraktijk

Dr. Martin Hemels
Cardioloog-hartritmespecialist, Rijnstate Ziekenhuis

Drs. Tom van Loenhout
Cardioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prof. dr. Nicolaas Schaper
Internist-endocrinoloog

Dr. Elvira Schouten-Oerlemans
Huisarts en kaderarts geneeskunde en ouderengeneeskunde Bennekom

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op