Datum:
30-10-2019
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Veenendaal - Van der Valk Hotel

BIG5 Congres - Endocrinologie in de huisartsenpraktijk

big5-congres-endocrinologie-1.jpg

Geachte collega’s,

Endocrinologische aandoeningen komen frequent voor in de samenleving en dus in uw huisartsenpraktijk. Nederland kent ruim een miljoen mensen met diabetes en ruim 500.000 mensen met een schildklieraandoening.

De eerste 3 edities van dit congres voor huisartsen op het gebied van endocriene aandoeningen (gehouden in november 2016, november 2017 en september 2018) werden uitermate goed ontvangen, reden om dit congres jaarlijks te herhalen. In deze vierde editie van “BIG5 Endocrinologie” bieden wij opnieuw uitgebreide informatie over het brede klinische spectrum van de meest belangrijke endocriene aandoeningen in de huisartsenpraktijk, te weten type 2 diabetes, schildklierziekten, botstofwisseling en osteoporose, aandoeningen die de vruchtbaarheid beïnvloeden of de stofwisseling beïnvloeden en bijnieraandoeningen. In het plenaire programma staan we stil bij de achtergronden van gebruik van prestatiebevorderende middelen, bij cardiovasculair risicomanagement anno 2019, en bespreken we aan de hand van actuele casuïstiek (via een interactief stemsysteem!) de belangrijkste endocrinologische aandoeningen in de huisartspraktijk.

In de middag komen de overige onderwerpen aan de orde middels de praktijkgerichte workshops waarin experts, zowel huisartsen als medisch specialisten, aan de hand van relevante casuïstiek met u de diepte in gaan en de belangrijkste aspecten van diagnostiek en behandeling bespreken. Na deze workshops bent u in staat om zelf, met een bredere klinische blik en pathofysiologisch inzicht, de diagnostiek en een deel van de behandeling/begeleiding van deze patiënten ter hand te nemen.

Wij hopen u op woensdag 30 oktober 2019 te mogen begroeten op de vierde editie van het BIG5 Congres Endocrinologie in de huisartsenpraktijk in het Van der Valk Hotel te Veenendaal.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel, dagvoorzitter
Universitair Medisch Centrum Groningen

Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

logo-nve.jpg

Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Bayer Health Care, de alliantie Bristol-Meyers Squibb/Pfizer, Galephar en GOODLIFE, Novo Nordisk. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1 voor 5 punten.

Kosten

De deelnemersbijdrage is 95 euro. Dit is inclusief lunch en koffie/thee. Tot twee weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene knop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

08.00 uur
Ontvangst en registratie deelnemers ontbijtlezing

08.30 uur
Optionele ontbijtlezing: Beroertepreventie bij AF patiënten in de huisartsenpraktijk
Prof. dr. Leonard Hofstra en dr. Alexander Mohazzab

09.00 uur
Ontvangst en registratie deelnemers congres

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel

09.40 uur
Plenaire lezing 1. Anabole steroïden en ‘other stuff’
Dr. Pim de Ronde

10.10 uur
Plenaire lezing 2: CVRM: cardiovasculair risicomanagement anno 2019, plaats van NOAC’s en die dure cholesterol verlagers?
Dr. Remy Bemelmans

10.40 uur
Pauze

11.10 uur
Plenaire lezing 3: Interactieve endocrinologische casuïstiek.
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Workshopronde 1: (A t/m D)

14.45 uur
Pauze

15.15 uur
Workshopronde 2: (E t/m H)

16.30 uur
Einde

Workshopronde 1

A. Metabool: vitamine B12, het is echt zo simpel!
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel
B. Diabetes: behandeling van type 2 diabetes – de NHG standaard en meer…
Dr. Petra Elders
C. Bijnier: toepassen van corticosteroïd stress adviezen in de praktijk.
Dr. Michiel Kerstens
D. Gonaden: testosteron deficiëntie en suppletie bij volwassenen.
Dr. Cobi Reisman

Workshopronde 2

E. Metabool: bariatrische chirurgie: selectie van patiënten, technieken en uitkomsten.
Drs. Ewoud Jutte
F. Diabetes: type 2 diabetes bij ouderen.
Dr. Erik-Jan Verburg
G. Gonaden: onderzoek bij galactorroe en menstruatiestoornissen.
Dr. Barbara Havenith
H. Osteoporose in de 1e lijn: do’s and don’ts.
Dr. Natasha Appelman-Dijkstra


Omschrijvingen lezingen en workshops

Plenaire lezing 1: Anabole steroïden en ‘other stuff’.
Dr. Pim de Ronde

Een man van 32 jaar raadpleegt u. Hij doet mee aan wedstrijden, maar nu heeft hij gynaecomastie ontwikkeld. Op sportscholen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van spieropbouwende middelen. Dikke spieren als gevolg, maar ook bijwerkingen als gynaecomastie, testisatrofie, libidoverlies. Schildklierhormoon wordt gebruikt als stimulans, maar werkt dit wel? In deze lezing wordt ingegaan op de diverse middelen die als prestatie bevorderend worden gebruikt, hun effecten, hun bijwerkingen, en praktische adviezen voor de huisarts m.b.t. diagnostiek, bijwerkingen en behandeling.

Plenaire lezing 2: CVRM: cardiovasculair risicomanagement anno 2019, wat  moeten we met NOAC’s en die dure cholesterol verlagers?
Dr. Remy Bemelmans

Nooit meer naar de thrombosedienst, en een cholesterol van 2.0 mmol/l. De nieuwe loten aan de boom van (secundaire) c.v. risico preventie. Werkzaam, gemakkelijk, duur. In deze lezing wordt ingegaan op beide soorten middelen, hun achtergrond, werking en kosten effectieve inzet voor c.v. risico preventie in de huisartsenpraktijk.

Plenaire lezing 3: Interactieve endocrinologische casuïstiek.
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel

Mevrouw R. is zwanger. Wat moet zij met haar thyroxine? De heer S. is 5 kg afgevallen en kan op zijn mountainbike de heuvel niet meer op fietsen. Mevrouw T. gebruikt al 6 jaar alendroninezuur en heeft plotselinge rugpijn. Iedere dag kan gevuld zijn met spotdiagnoses, behandeling, en adviezen op gebied van endocriene aandoeningen. In een casuïstiek sessie bespreken we een aantal veel voorkomende vragen en problemen op endocrien gebied in de huisartsenpraktijk.

Workshop A. Metabool: vitamine B12, het is echt zo simpel!
Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel

In deze workshop wordt ingegaan op de pathofysiologische achtergronden van vitamine B12 deficiëntie. Bij vitB12 deficiëntie spelen zowel insufficiënte voeding, als interfererende medicatie als maagzuurremmers en metformine, maar ook het onvermogen om voldoende B12 op te nemen in de darm, een rol. VitB12 deficiëntie kan een bestaande diabetische neuropathie verergeren. Toch wordt screening op vitB12 deficiëntie niet aanbevolen in de NHG standaard. Steeds vaker worden huisartsen geconfronteerd met patiënten die vermoeden of zeker weten dat zij B12 tekort hebben, en behandeling met injecties wensen om dit probleem op te heffen. Is dit nu een aandoening die echt steeds vaker voorkomt en is behandeling met injecties echt nodig? Aan de hand van praktische casuïstiek wordt de diagnostiek en behandeling van vitB12 tekort besproken, en wordt stilgestaan bij en aantal valkuilen en misvattingen.

Workshop B. Diabetes: behandeling van type 2 diabetes – de NHG standaard en meer
Dr. Petra Elders

Meneer de Jong, 58 jaar, heeft al 8 jaar type 2 diabetes. De laatste maanden zijn de bloedglucose waarden flink gestegen, ondanks maximale doseringen metformine en gliclazide. Zijn BMI is 34, en HbA1c 9.1%. De POH adviseert te beginnen met insuline behandeling, maar hij wil een van die nieuwe medicijnen, waar je niet van aankomt in gewicht, maar juist door afvalt. De afgelopen jaren zijn nogal wat nieuwe middelen voor de behandeling van type 2 diabetes op de markt gekomen. Van een aantal van deze middelen zijn nu ook robuuste lange termijn gegevens bekend. Fraaie studies in huisartsenpraktijken in Engeland hebben bovendien veel inzicht gegeven in de verschillen in de reactie op glucose-verlagende middelen tussen mannen en vrouwen, en tussen patiënten zonder en met overgewicht. In deze lezing wordt ingegaan op het arsenaal van beschikbare middelen voor de behandeling van type 2 diabetes, en hoe aan de hand van pathofysiologie en patiënt karakteristieken de keuze voor het beste middel bij de individuele patiënt kan worden gemaakt. Tevens wordt stilgestaan bij het geclaimde cardiovasculaire benefit van sommige middelen, en bij mogelijke bijwerkingen.

Workshop C. Bijnier: toepassen van corticosteroid stress adviezen in de praktijk.
Dr. Michiel Kerstens

Corticosteroïden worden voor allerlei aandoeningen voorgeschreven, met enige regelmaat voor langere periode, bv bij COPD of polymyalgia rheumatica en levenslang bij mensen met primaire of secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Bij stress, koorts en ziekte dienen gebruikers van corticoïden hun dosering direct aan te passen, teneinde metabole ontregeling en hypotensie/shock te voorkomen. In deze workshop wordt ingegaan op welke wijze bij chronische corticoid gebruik het ontstaan van metabole ontregeling (de zgn. Addisonse crisis) kan worden voorkomen.

Workshop D. Gonaden: testosteron deficiëntie en suppletie bij volwassenen.
Dr. Cobi Reisman

Meneer Hendriks, 52 jaar, klaagt over vermoeidheid, hoofdpijn, en verminderde libido. Bij bloedonderzoek is zijn testosteron gehalte 2 nmol/l, LH en FSH zijn laag. In deze workshop wordt aan de hand van veel voorkomende klachten en problemen ingegaan op de diagnostiek en behandeling bij de man van klachten van erectiele dysfunctie en hypogonadisme. Wat is zinvolle diagnostiek bij erectiestoornissen, welke diagnostiek is aangewezen in deze situatie, en verandert deze behandeling als specifieke afwijkingen worden gevonden, zoals een verlaagd testosteron gehalte.

Workshop E. Metabool: bariatrische chirurgie: selectie van patiënten, technieken en uitkomsten.
Drs. Ewoud Jutte

Te zien aan de aantallen maagverkleiningen die tegenwoordig worden verricht, lijkt bariatrische chirurgie beschouwd worden als de beste behandeling van overgewicht, al dan niet in combinatie met type 2 diabetes. Alhoewel in sommige publicaties fantastische resultaten worden gerapporteerd, is er een aanzienlijke groep patiënten bij wie de ingreep beperkt effect heeft, of die na de ingreep complicaties ontwikkelen, zoals klachten van dumping, hypoglycemie, en deficiënties van vitaminen en sporenelementen. In deze lezing worden de indicaties voor bariatrische chirurgie besproken, de meest gebruikte operatieve technieken, en wordt met name ingegaan op de rol die de huisarts kan spelen bij het selecteren van geschikte patiënten, maar ook bij het bewaken en voorkomen van lange termijn complicaties van de ingreep.

Workshop F. Diabetes : type 2 diabetes bij ouderen.
Spreker nader te bepalen

Ruim 15% van de 75-plussers heeft type 2 diabetes. Sommigen zijn vitaal en actief, anderen kwetsbaar en beperkt in inspanningscapaciteit of zelfzorg. Juist in deze patiëntengroep geldt behandeling op maat. In deze workshop wordt ingegaan op de specifieke details van de behandeling van type 2 diabetes (en haar co-morbiditeit) bij ouderen, de evaluatie van eventuele kwetsbaarheid, en de persoonlijke benadering in therapiedoelen en behandeling.

Workshop G. Gonaden: onderzoek bij galactorroe en menstruatiestoornissen.
Dr. Barbara Havenith

Een jonge vrouw presenteert zich met galactorroe en menstruatiestoornissen. Welke diagnostiek kunt u als huisarts al inzetten? Vervolgens ziet u een echtpaar dat graag kinderen wil krijgen, maar nu, 10 maanden na staken van de pil, is de vrouw nog maar één keer ongesteld geweest. Hoe handelt u?

Workshop E. Osteoporose in de 1e lijn: do’s and don’ts.
Dr. Natasha Appelman-Dijkstra

Postmenopauzale osteoporose komt steeds vaker voor. Met name het op de lange termijn optreden van een heupfractuur heeft ernstige gevolgen, met grote morbiditeit en zelfs verhoogde mortaliteit. In deze workshop wordt aandacht besteed aan:

  1. is er een indicatie voor populatie-brede screening op osteoporose bij 50-plussers
  2. kunnen lifestyle aanpassingen de kans op klinisch relevante fracturen voorkomen
  3. wat is de beste behandeling van osteoporose bij deze patiëntengroep
  4. welke aanvullende maatregelen kunnen de kans op een fractuur verder verminderen, en zijn deze kosten-effectief?

Datum, locatie en sprekers

Datum

30-10-2019

Locatie

Veenendaal - Van der Valk Hotel
Route

Spreker(s)

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra
Internist-endocrinoloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Remy Bemelmans
Internist-vasculair geneeskundige, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Dr. Petra Elders
Huisarts ouderengeneeskunde, VU Medisch Centrum Amsterdam

Dr. Barbara Havenith
Gynaecoloog, Orthomoleculair arts

Prof. dr. Leonard Hofstra
Cardioloog, Cardiologie Centra Nederland

Dr. Ewoud Jutte
Chirurg, Medisch Centrum Leeuwarden

Dr. Michiel Kerstens
Internist-endocrinoloog, UMCG

Dr. Alexander Mohazzab
Huisarts, huisartsenpraktijk A. Mohazzab

Dr. Cobi Reisman
Uroloog-seksuoloog, President European Society for Sexual Medicine

Dr. Pim de Ronde
Internist-endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Dr. Erik-Jan Verburg
Internist-endocrinoloog, Dijklander Ziekenhuis

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op