Datum:
26-11-2020
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Ede - Congrescentrum de ReeHorst

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde

banner-7.jpg

We zijn blij met de grote belangstelling voor het congres. Het BIG5 Congres Ouderengeneeskunde op 26 november 2020 heeft het maximum aantal deelnemers bereikt en is VOL. U kunt zich dan ook niet meer inschrijven voor het congres. We hopen u in 2021 te mogen verwelkomen!


Beste collega,

Op donderdag 26 november 2020 zal een nieuwe editie van het BIG5 Congres Ouderengeneeskunde in Congrescentrum de ReeHorst te Ede plaatsvinden! Het BIG5 Congres Ouderengeneeskunde is een geaccrediteerde vakdag voor huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen. De laatste 10 jaar is het BIG5 Congres Ouderengeneeskunde zeer goed beoordeeld. De programmacommissie is druk geweest om weer een gevarieerd programma samen te stellen.

Tijdens het BIG5 Congres Ouderengeneeskunde staan we stil bij de belangrijkste aandachtsgebieden in de zorg. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod tijdens het congres:  veroudering, multimorbiditeit en polyfarmacie, levenseindeproblematiek, astma/COPD en urologie. Deze onderwerpen worden na herhaaldelijk succes toegespitst op het thema ouderengeneeskunde.

Het doel van het congres is het opdoen van kennis, discussiëren over nauwer samenwerken op het gebied van ouderenzorg en contact leggen binnen de eerste (en tweede) lijn, zodat er uiteindelijk nog betere ouderenzorg geboden kan worden.

Er is een mooi plenair programma samengesteld waarin gevarieerde onderwerpen aan de orde komen. Tijdens het congres zullen experts met u de diepte in gaan en de belangrijkste aspecten van de desbetreffende onderwerpen behandelen.

Ik hoop u op 26 november in de ReeHorst te mogen ontmoeten!

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Gerard Jan Blauw
Internist en hoogleraar ouderengeneeskunde, LUMC
Dagvoorzitter BIG5 Congres Ouderengeneeskunde

Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Bayer, Besins Healthcare, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharmaceuticals, de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer, Novo Nordisk en Goodlife. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Doelgroep

Praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen.

Accreditatie

Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten Register. Voor de optionele ontbijtlezing wordt voor 1 uur accreditatie aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten

De deelnemersbijdrage is €75,-. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee, cursusmateriaal en bezoek aan de informatiemarkt. Tot twee weken voor aanvang van de nascholing kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

08.00 uur – 08.30 uur
Ontvangst en registratie deelnemers ontbijtlezing

08.30 uur – 09.15 uur
Optionele ontbijtlezing: Beroertes en atriumfibrilleren, een beroerde combinatie
Drs. Jaap van Soest en Drs. Stan Geurts
Deze ontbijtlezing  wordt mede mogelijk gemaakt door de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer

09.00 uur – 09.30 uur
Ontvangst en registratie overige deelnemers

09.30 uur – 09.45 uur    
Opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Gerard Jan Blauw

09.45 uur – 10.15 uur    
Plenaire lezing 1. Veroudering, multimorbiditeit en polyfarmacie
Prof. dr. Gerard Jan Blauw

10.15 uur – 10.45 uur    
Plenaire lezing 2. De impact van Testosteron Deficiëntie
Dr. Cobi Reisman

10.45 uur – 11.15 uur    
Pauze

11.15 uur – 11.45 uur
Plenaire lezing 3.
 Het laatste hoofdstuk. Hoe mensen denken over hun levenseinde en wat dat betekent voor hulpverleners
Dr. Dorothea Touwen

11.45 uur – 12.15 uur    
Plenaire lezing 4. Urine incontinentie bij ouderen: achtergrond en praktische toepassingen
Dr. Janneke van Uhm

12.15 uur – 13.15 uur    
Lunchpauze

13.15 uur – 13.45 uur            
Plenaire lezing 5. De kunst van het doseren bij hypothyreoïdie: maatwerk
Dr. Manuel Castro Cabezas

13.45 uur – 14.15 uur
Plenaire lezing 6. Nierfalen bij ouderen
Dr. Marjolijn van Buren

14.15 uur – 14.45 uur
Plenaire lezing 7. Nieuwe NHG standaard Astma COPD
Prof. dr. Jean Muris

14.45 uur – 15.15 uur
Pauze

15.15 uur – 15.45 uur 
Plenaire lezing 8. Antistolling: één pot nat?
Dr. Martin Hemels

15.45 uur – 16.15 uur 
Plenaire lezing 9. Herziene NHG Diabetes standaard
Dr. Alexander Stork

16.15 uur – 16.45 uur
Plenaire lezing 10. Drankmisbruik en verslaving bij ouderen
Dr. Danielle Schoonbrood            

16.45 uur
Einde

Datum, locatie en sprekers

Datum

26-11-2020

Locatie

Ede - Congrescentrum de ReeHorst
Route

Spreker(s)

Prof. dr. Gerard Jan Blauw
Hoogleraar Interne Geneeskunde-Ouderengeneeskunde, Universiteit Leiden

Dr. Marjolijn van Buren
Internist-Nefroloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Manuel Castro Cabezas
Internist-endocrinoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Drs. Stan Geurts
Arts en zorgconsulent KINASE Bussum: Project SAVE Strokes: onderbehandeling in de huisartspraktijk

Dr. Martin Hemels
Cardioloog-hartritmespecialist, Rijnstate Ziekenhuis

Prof. dr. Jean Muris
Hoogleraar, voorzitter vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht University, Maastricht UMC+

Dr. Cobi Reisman
Uroloog-seksuoloog, President European Society for Sexual Medicine

Dr. Danielle Schoonbrood
Psychiater, Arkin

Dr. Jaap van Soest
Kaderarts hart- en vaatziekten, Huisartsenmaatschap MCN

Dr. Alexander Stork
Internist, St. Anna Ziekenhuis Geldrop/Eindhoven

Dr. Dorothea Touwen
Bioethicist, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Janneke van Uhm
Uroloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op