Datum:
26-11-2020
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Ede - Congrescentrum de ReeHorst

BIG5 Ouderenzorg Congres

voorkant-brochure-jpeg.jpg

Beste collega,

Op donderdag 26 november 2020 zal een nieuwe editie van het BIG5 Ouderenzorg Congres in Congrescentrum de ReeHorst te Ede plaatsvinden! Het BIG5 Ouderenzorg Congres is een geaccrediteerde vakdag voor huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen. De laatste 10 jaar is het BIG5 Ouderenzorg Congres zeer goed beoordeeld. De programmacommissie is druk geweest om weer een gevarieerd programma samen te stellen.

Tijdens het BIG5 Ouderenzorg Congres staan we stil bij de vijf belangrijkste aandachtsgebieden in de zorg. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod tijdens het congres: levenseindeproblematiek, astma/COPD, leefstijl, diabetes en urologie. Deze onderwerpen worden na herhaaldelijk succes toegespitst op het thema ouderenzorg.

Het doel van het congres is het opdoen van kennis, discussiëren over nauwer samenwerken op het gebied van ouderenzorg en contact leggen binnen de eerste (en tweede) lijn, zodat er uiteindelijk nog betere ouderenzorg geboden kan worden.

Na het plenaire programma in de ochtend komen in de middag overige gevarieerde onderwerpen aan de orde middels op de praktijk gerichte workshops. Hier zullen experts met u de diepte ingaan en de belangrijkste aspecten van de desbetreffende onderwerpen behandelen.

Ik hoop u op 26 november in de ReeHorst te mogen ontmoeten!

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Gerard Jan Blauw
Internist en hoogleraar ouderengeneeskunde, LUMC
Dagvoorzitter BIG5 Ouderenzorg Congres

Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door gemaakt door Besins Healthcare, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharmaceuticals, Davos, de alliantie van Bristol-Myers Squibb/Pfizer en Goodlife. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Doelgroep

Praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen.

Accreditatie

Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten

De deelnemersbijdrage is €75,-. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee, cursusmateriaal en bezoek aan de informatiemarkt. Tot twee weken voor aanvang van de nascholing kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

09.00 uur – 09.30 uur
Ontvangst en registratie deelnemers

09.30 uur – 09.45 uur    
Opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Gerard Jan Blauw

09.45 uur – 10.15 uur    
Plenaire lezing 1. Veroudering, multimorbiditeit en polyfarmacie
Prof. dr. Gerard Jan Blauw

10.15 uur – 10.45 uur    
Plenaire lezing 2. De impact van Testosteron Deficiëntie
Dr. Cobi Reisman

10.45 uur – 11.15 uur    
Pauze

11.15 uur – 11.45 uur
Plenaire lezing 3.
 Het laatste hoofdstuk. Hoe mensen denken over hun levenseinde en wat dat betekent voor hulpverleners
Dr. Dorothea Touwen

11.45 uur – 12.15 uur    
Plenaire lezing 4. Urine incontinentie bij ouderen: achtergrond en praktische toepassingen
Dr. Janneke van Uhm

12.15 uur – 13.15 uur    
Lunchpauze

13.15 uur – 14.15 uur    
Workshopronde 1 (A t/m E)

14.15 uur – 14.20 uur    
Wisseltijd

14.20 uur – 15.20 uur    
Workshopronde 2 (F t/m J)

15.20 uur – 15.45 uur    
Pauze

15.45 uur – 16.45 uur    
Workshopronde 3 (K t/m O)

16.45 uur                                            
Einde


Workshopronde 1 (A t/m E)

Workshop A. De kunst van het doseren bij hypothyreoïdie: maatwerk
Dr. Manuel Castro Cabezas
Workshop B. Update antistolling
Prof. dr. Menno Huisman
Workshop C. Plasproblematiek bij ouderen
Dr. Cobi Reisman
Workshop D. Ethische vragen rond levenseindezorg. Ouderen, naasten en hulpverleners met ieder hun eigen perspectief
Dr. Dorothea Touwen
Workshop E. Nierfalen bij ouderen
Dr. Marjolijn van Buren

Workshopronde 2 (F t/m J)

Workshop F. Antistolling: één pot nat?
Dr. Martin Hemels
Workshop G. Pijnstilling & Opioïden geïnduceerde obstipatie
Spreker nader te bepalen
Workshop H. Voeding bij ouderen
Prof. dr. Lisette de Groot
Workshop I. Laatste ontwikkelingen op het gebied van dementie
Dr. Paul Dautzenberg
Workshop J. Nieuwe NHG standaard Astma COPD
Prof. dr. Jean Muris

Workshopronde 3 (K t/m O)

Workshop K. Drankmisbruik en verslaving bij ouderen
Dr. Danielle Schoonbrood
Workshop L. Bewegen
Dr. Tom Brandon
Workshop M. Palliatieve zorg
Drs. Sander de Hosson
Workshop N. Advanced Care Planning (ACP)
Dr. Nienke Boogaard
Workshop O. Herziene NHG Diabetes stadaard
Dr. Alexander Stork

Datum, locatie en sprekers

Datum

26-11-2020

Locatie

Ede - Congrescentrum de ReeHorst
Route

Spreker(s)

Prof. dr. Gerard Jan Blauw
Hoogleraar Interne Geneeskunde-Ouderengeneeskunde, Universiteit Leiden

Dr. Nienke Boogaard
Onderzoeker Expertisecentrum Palliatieve Zorg/Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC

Dr. Tom Brandon
Sportarts, Isala Klinieken

Dr. Marjolijn van Buren
Internist-Nefroloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Manuel Castro Cabezas
Internist-endocrinoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Dr. Paul Dautzenberg
Geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Prof. dr. Lisette de Groot
Professor Voeding en veroudering, Wageningen University & Research

Dr. Martin Hemels
Cardioloog-hartritmespecialist, Rijnstate Ziekenhuis

Drs. Sander de Hosson
Longarts, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Prof. dr. Menno Huisman
Hoogleraar Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum

Prof. dr. Jean Muris
Hoogleraar, voorzitter vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht University, Maastricht UMC+

Dr. Cobi Reisman
Uroloog-seksuoloog, President European Society for Sexual Medicine

Dr. Danielle Schoonbrood
Psychiater, Arkin

Dr. Dorothea Touwen
Bioethicist, Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Janneke van Uhm
Uroloog, Leids Universitair Medisch Centrum

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op