Datum:
Meerdere data
  • 20-10-2020
  • 29-10-2020
  • 12-11-2020
  • 17-11-2020
  • 24-11-2020
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Meerdere locaties
  • Assen
  • Breda
  • Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Van der Valk Hotel Oostzaan - Amsterdam
  • Veenendaal

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholingen Najaar 2020

banner-diabetesverpleegkundigen-regiobijscholingen-2020.jpg

Beste collega,

In het najaar van 2020 vinden de Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholingen weer plaats. Het programma bestaat uit plenaire lezingen waarbij in de ochtend uitgebreid aandacht zal worden besteed aan het interpreteren van glucose-uitslagen in combinatie met andere parameters. Na de lunchpauze zal DM type 2 behandeling bij hartfalen of nieraandoening centraal staan.

Diabetes is een risico factor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In hoeverre dit op gaat voor de verschillende soorten diabetes zullen we in deze nascholing duidelijk maken. In ieder geval is het verstandig om bij het bepalen van het risico, een onderscheid te maken tussen diabetes type 1 en type 2. In deze nascholing gaan we in op de diverse therapeutische mogelijkheden en richtlijnen en calculatoren die we kunnen gebruiken om het risico te berekenen. Hiermee zijn we in staat voor de mens met diabetes, de veranderingen in het risico inzichtelijk te maken wanneer er bepaalde interventies worden verricht.

Bij patiënten met DM type 2 komen meer hart- en vaatziekten voor met o.a. hartfalen en meer nieraandoeningen o.a. door diabetische nefropathie. Een goede regulatie van de glucose, lipiden en bloeddruk kunnen deze problemen deels voorkomen. Nieuwe middelen zoals GLP1-agonisten en SGLT2-remmers die het afgelopen decennium beschikbaar zijn gekomen voor de glucose-regulatie bij DM type 2, blijken tevens gunstige effecten te kunnen hebben op het hart en op de nieren. SGLT2-remmers geven minder hartfalen en een betere overleving bij patiënten die een cardiale voorgeschiedenis hebben. En deze middelen verlagen bij diabetische nefropathie de albuminurie en hebben waarschijnlijk een renoprotectief effect (vergelijkbaar met ACE-remming). Deze middelen mogen niet worden gebruikt bij patiënten met DM type 1. De nieuwe indicaties voor deze middelen en de bijwerkingen ervan worden behandeld.

We hopen u te mogen verwelkomen op één van de Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholingen in het najaar van 2020.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de sprekers en redactieraad,
Health Investment

Deze scholigen worden financieel mede mogelijk gemaakt door Abbott, Boehringer Ingelheim, Insulet, en Sanofi. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Doelgroep

Diabetesverpleegkundigen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 5 uur bij Kwaliteitsregister V&VN. Voor zowel de optionele ontbijt- als lunchlezing is voor 1 uur accreditatie toegekend bij Kwaliteitsregister V&V.

Kosten

De deelnemersbijdrage is €55,-. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee, cursusmateriaal en bezoek aan de informatiemarkt. Tot twee weken voor aanvang van de nascholing kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

08.45 uur - 09.00 uur
Ontvangst ontbijtlezing

09.00 uur - 09.30 uur
Ontbijtlezing: Praktisch gebruik van SGLT-2
Dr. Roel Hoogma

09.00 uur – 09.30 uur
Ontvangst bijscholing

09.30 uur – 10.30 uur
Deel 1: Interpreteren van glucose-uitslagen in combinatie met andere cardiovasculaire risicofactoren, hoe te handelen?
Dr. Roel Hoogma

10.30 uur – 11.00 uur
Pauze

11.00 uur – 12.15 uur
Deel 2: Interpreteren van glucose-uitslagen in combinatie met andere cardiovasculaire risicofactoren, hoe te handelen?
Dr. Roel Hoogma

12.15 uur – 13.00 uur
Lunchpauze

12.25 uur - 12.55 uur
Lunchlezing: Glucosesensoren, een update 2020
Assen: Dr. Klaas Hoogenberg
Breda: Dr. Ruut Bianchi
Nieuwerkerk: Drs. Maurice Bizino

Veenendaal: Dr. Fred Storms
Oostzaan: Dr. Erik-Jan Verburg

13.00 uur – 14.15 uur
Deel 1: DM type 2 behandeling bij hartfalen of nieraandoening
Assen: Dr. Jan-Evert Heeg
Breda: Dr. Louis Lieverse
Nieuwerkerk: Dr. Richard IJzerman
Veenendaal: Dr. Jan-Evert Heeg
Oostzaan: Dr. Richard IJzerman

14.15 uur – 14.45 uur                    
Pauze

14.45 uur – 15.45 uur
Deel 2: DM type 2 behandeling bij hartfalen of nieraandoening
Assen: Dr. Jan-Evert Heeg
Breda: Dr. Louis Lieverse
Nieuwerkerk: Dr. Richard IJzerman
Veenendaal: Dr. Jan-Evert Heeg
Oostzaan: Dr. Richard IJzerman

15.45 uur
Einde

Data, locaties en sprekers (4)

Datum

29-10-2020

Locatie

Breda

Spreker(s)

Dr. Ruut Bianchi
Internist-endocrinoloog, Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Dr. Roel Hoogma
Internist, Groene Hart Ziekenhuis

Dr. Louis Lieverse
Internist-vasculair geneeskundige, Máxima Medisch Centrum

Datum

12-11-2020

Locatie

Nieuwerkerk aan den IJssel

Spreker(s)

Drs. Maurice Bizino
Internist- Endocrinoloog, Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Dr. Roel Hoogma
Internist, Groene Hart Ziekenhuis

Dr. Richard IJzerman
Internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC

Datum

17-11-2020

Locatie

Veenendaal

Spreker(s)

Dr. Jan-Evert Heeg
Internist-vasculair geneeskundige en acuut geneeskundige, Isala klinieken

Dr. Roel Hoogma
Internist, Groene Hart Ziekenhuis

Dr. Fred Storms
N.P. Internist

Datum

24-11-2020

Locatie

Van der Valk Hotel Oostzaan - Amsterdam
Route

Spreker(s)

Dr. Roel Hoogma
Internist, Groene Hart Ziekenhuis

Dr. Richard IJzerman
Internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC

Dr. Erik-Jan Verburg
Internist-endocrinoloog, Dijklander Ziekenhuis

Reeds plaatsgevonden (1)

Datum

20-10-2020

Locatie

Assen

Spreker(s)

Dr. Jan-Evert Heeg
Internist-vasculair geneeskundige en acuut geneeskundige, Isala klinieken

Dr. Klaas Hoogenberg
Internist-endocrinoloog, Martini Ziekenhuis

Dr. Roel Hoogma
Internist, Groene Hart Ziekenhuis

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op