Datum:
Meerdere data
  • 03-10-2019
  • 15-10-2019
  • 31-10-2019
  • 12-11-2019
  • 21-11-2019
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Meerdere locaties
  • Assen - Van der Valk Hotel
  • Breda - Apollo Hotel Breda City Centre
  • Nieuwerkerk aan den IJssel - Van der Valk Hotel
  • Veenendaal - Van der Valk Hotel
  • Zaandam - Zaantheater Zaandam

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019

banner-nieuwe-website-3.jpg

In het najaar van 2019 vinden de Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen plaats. Het programma bestaat uit twee plenaire lezingen. In de ochtend zal uitgebreid aandacht worden besteed aan voetproblemen bij diabetes. Na de lunchpauze zal de optimalisatie en de behandeling van diabetes centraal staan.

NIV-richtlijn diabetische voet en voetproblemen
Naar aanleiding van de vernieuwde NIV-richtlijn diabetische voet wordt het risicoprofiel uitgelegd en welke zorgverleners betrokken zijn. Zodra er sprake is van een wond dient de onderliggende oorzaak bepaald te worden alvorens tot behandeling kan worden over gegaan. Dit betekent dat de juiste diagnostiek moet worden ingezet. Aan het einde van de lezing wordt een interactieve quiz gehouden.

Wondzorg en voetproblemen
Te behandelen onderwerpen:
– Wanneer wordt een wond in de 1e lijn behandeld?
– Wat zijn de verwijscriteria voor behandeling door het diabetesvoetenteam.
– Wat zijn de vereisten aan de samenstelling diabetesvoetenteam.
Door middel van casuïstiek komen diverse ulcera en diverse behandelmogelijkheden ter sprake. Aan het einde van de lezing wordt een interactieve quiz gehouden.

Optimalisatie en de behandeling van diabetes
Het diabetes landschap is de laatste jaren onderhevig aan allerlei veranderingen. Nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling en de technische ondersteuning maken dat er veel keuzes gemaakt kunnen en moeten worden bij de behandeling en begeleiding van mensen met diabetes.  Nieuwe richtlijnen zetten ook eenieder aan het denken en creëren nieuwe wegen om te bewandelen. Ook vanuit de patiënten komen er veel gerichte vragen. Dit maakt dat er de laatste jaren steeds meer kennis en kunde wordt verwacht van de behandelaars.

In de lezing zal de behandeling van diabetes mellitus tegen het nieuwe licht worden gehouden en zal op een interactieve wijze meer duidelijk worden verschaft omtrent de mogelijk te volgen weg.

We hopen u te mogen verwelkomen op één van de Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen in het najaar van 2019.

Deze nascholingen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door: Abbott, Boehringer Ingelheim, Insulet Novo Nordisk Zkope Healthcare, Ascensia Diabetes Care. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 5 uur bij Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en NVvPO.

Kosten

De kosten van inschrijving bedragen 55 euro. De bedragen zijn inclusief lunch, koffie/thee en cursusmateriaal. Tot twee weken voor aanvang van de scholing kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

09.00 uur
Ontvangst en registratie deelnemers

09.30 uur
NIV-richtlijn diabetische voet en voetproblemen

10.30 uur
Pauze

11.00 uur
Wondzorg en voetproblemen

12.15 uur
Lunchpauze

13.00 uur
Deel 1: Optimalisatie en de behandeling van diabetes

14.15 uur
Pauze

14.45 uur
Deel 2: Optimalisatie en de behandeling van diabetes

15.45 uur
Einde

Data, locaties en sprekers (1)

Datum

21-11-2019

Locatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - Van der Valk Hotel
Route

Spreker(s)

Dr. William van Houtum
Internist endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Ingrid Ruys
Diabetespodotherapeut, Máxima Medisch Centrum

Reeds plaatsgevonden (4)

Datum

03-10-2019

Locatie

Zaandam - Zaantheater Zaandam
Route

Spreker(s)

Dr. William van Houtum
Internist endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Ingrid Ruys
Diabetespodotherapeut, Máxima Medisch Centrum

Datum

15-10-2019

Locatie

Assen - Van der Valk Hotel
Route

Spreker(s)

Dr. Adriaan Kooy
Internist-vasculair geneeskundige, Treant Zorggroep - Ziekenhuislocatie Bethesda

Leonie Rosien
Diabetespodotherapeut, Innofeet

Datum

31-10-2019

Locatie

Breda - Apollo Hotel Breda City Centre
Route

Spreker(s)

Dr. William van Houtum
Internist endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Ingrid Ruys
Diabetespodotherapeut, Máxima Medisch Centrum

Datum

12-11-2019

Locatie

Veenendaal - Van der Valk Hotel
Route

Spreker(s)

René Ottens
(Diabetes)podotherapeut, Bottendaal

Dr. Wendela de Ranitz-Greven
Internist-endocrinoloog, UMC Utrecht

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op