Datum:
Meerdere data
  • 19-05-2021
  • 10-06-2021
  • 14-06-2021
  • 21-06-2021
  • 24-06-2021
Accreditatiepunten:
5

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholingen | Voorjaar 2021

banner-5.jpg

Beste collega,

In het voorjaar van 2021 vinden de Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholingen online plaats!

In de ochtend wordt aandacht besteed aan leefstijl interventie. De basis van de behandeling van diabetes mellitus is en blijft leefstijl. Iedere behandeling valt of staat met een goede basis waar vandaan wordt vertrokken. Het is dus essentieel om op een juiste manier aan te haken bij de persoon met diabetes en deze weten te motiveren om goed te kijken naar het eet- en beweegpatroon en deze waar mogelijk aan te passen. Kijk wat er mogelijk en uiteraard haalbaar is. Ook bij verdere stappen in de behandeling blijft het zaak om hier aandacht aan te schenken.

Tijdens de tweede plenaire lezing zal de rol van lipiden en bloeddruk binnen het cardiovasculair risicomanagement centraal staan. Voorheen stond de behandeling van diabetes in het teken van het HbA1c en werd met name daling van de glucose nagestreefd. Op dit moment verschuift diabetes van een suikeraandoening veel meer naar een inventarisatie en behandeling van het cardiovasculaire risico. Per persoon wordt gekeken waar de meeste winst te behalen is en waar mogelijk een interventie kan plaatsvinden om complicaties te verminderen en het leven langer, maar met name prettiger en vrij van problemen te maken. Daarmee komt het belang van lipiden en bloeddrukverlaging veel prominenter op de voorgrond bij de behandeling van mensen met diabetes mellitus.

Na de lunchpauze zal worden stilgestaan bij de inzet van diabetesmedicatie. In navolging van de verschuiving van de focus op glucose management naar het reduceren van het cardiovasculaire risico, zijn de laatste jaren zeer bewogen geweest met het op de markt komen van nieuwere diabetes middelen. Uiteraard verlagen zij het de glucosewaarde en daarmee het HbA1c, maar daarnaast doen zij veel meer. Dit maakt dat er veel is verschoven in het therapeutische arsenaal en de slagvolgorde van de verschillende medicamenten. Met name de SGLT2 remmers en de GLP1 analogen laten van zich horen en maken dat er veel meer nagedacht dient te worden over de actuele problemen naast de diabetes en de doelen die kunnen worden nagestreefd. Diabetes behandeling wordt zo steeds meer een strategisch spel waarbij in samenspraak met de diabetespatiënt een plan kan worden opgesteld.

Mensen met diabetes hebben zelden alleen diabetes. Gedurende hun medische carrière komt er veel meer op hun pad en wordt hun medische voorgeschiedenis gevuld. Ook deze aandoeningen hebben duidelijke consequenties voor hun leven. Begrijpen van deze ziektes en begrip voor hun gevolgen is dan ook belangrijk voor iedere diabetes behandelaar. Meer kennis maakt dan dat niet alleen de diabetes wordt behandeld maar juist de persoon met diabetes. Aandoeningen variërend van hypothyreoïdie tot hartfalen en van M. Addison tot depressie komen hierbij aan bod. Iemand met diabetes is nooit iemand met alleen diabetes.

We hopen u te mogen verwelkomen op één van de Online sessies van de Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing!

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de sprekers,
Health Investment

Deze scholingen worden financieel mede mogelijk gemaakt door Abbott, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk en Sanofi. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Doelgroep

Praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Accreditatie is voor 5 uur toegekend bij Kwaliteitsregister V&VN. Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Voor de optionele ontbijtlezing is voor 1 uur accreditatie aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten

De deelnemersbijdrage is €19,95.  Tot twee weken voor aanvang van de nascholing kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Let op: Inschrijvingen voor de Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholingen 2021 verlopen via ons nieuwe inschrijfsysteem. Hier dient u eenmalig een nieuw account aan te maken om u vervolgens in te kunnen schrijven voor één van deze regioscholingen. 

Programma

08.40 uur - 08.45 uur
Inloggen deelnemers ontbijtlezing

08.45 uur - 09.30 uur
Ontbijtlezing: Glucosesensoren 2021
19 mei 2021: Drs. Henk Waanders 
10 juni 2021: Dr. André van Beek
14 juni 2021: Dr. Erik-Jan Verburg
21 juni 2021: Dr. Erik-Jan Verburg
24 juni 2021: Drs. Henk Waanders

09.30 uur – 09: 35 uur     
Inloggen deelnemers nascholing

09.35 uur – 10.30 uur
Lezing 1: Leefstijl interventie; belang van eetpatroon en beweging
19 mei 2021: Dr. Nel Geelhoed- Duijvestijn 
10 juni 2021: Dr. André van Beek  
14 juni 2021: Dr. Niek Valk
21 juni 2021: Dr. Marcel Hovens
24 juni 2021: Spreker nader te bepalen

10.30 uur - 10.40 uur 
Break Out Sessie

10.30 uur – 10.50 uur      
Pauze

10.50 uur – 12.05 uur      
Lezing 2: Cardiovasculair risicomanagement; rol van lipiden en bloeddruk.
19 mei 2021: Dr. Nel Geelhoed- Duijvestijn 
10 juni 2021: Dr. André van Beek  
14 juni 2021: Dr. Niek Valk
21 juni 2021: Dr. Marcel Hovens
24 juni 2021: Spreker nader te bepalen

12.05 uur - 12.15 uur
Break Out Sessie

12.15 uur – 12.50 uur       
Lunchpauze

12.50 uur - 13.00 uur
Break Out Sessie

13.00 uur – 14.15 uur      
Lezing 3: Inzet diabetes medicatie; choose your battles well!
19 mei 2021: Dr. William van Houtum
10 juni 2021: Dr. Ben Imholz
14 juni 2021: Dr. Rob Gonera
21 juni 2021: Dr. Michel Brugts
24 juni 2021: Dr. Cees Tack

14.15 uur – 14.20 uur 
Break Out Sessie

14.20 uur - 14.40 uur
Pauze

14.40 uur – 15.40 uur      
Lezing 4: Overige medische voorgeschiedenis; wat staat er eigenlijk?
19 mei 2021: Dr. William van Houtum
10 juni 2021: Dr. Ben Imholz
14 juni 2021: Dr. Rob Gonera
21 juni 2021: Dr. Michel Brugts
24 juni 2021: Dr. Cees Tack

15.45 uur            
Einde

Reeds plaatsgevonden (5)

Datum

19-05-2021

Locatie

Online

Spreker(s)

Dr. Nel Geelhoed-Duijvestijn
Internist-endocrinoloog, n.p.

Dr. William van Houtum
Internist endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Drs. Henk Waanders
Internist LangeLand ziekenhuis

Datum

10-06-2021

Locatie

Online

Spreker(s)

Dr. Ben Imholz
Internist nefroloog en vasculair geneeskundige, Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis

Dr. André van Beek
Internist-endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum Groningen

Datum

14-06-2021

Locatie

Online

Spreker(s)

Dr. Rob Gonera
Internist-endocrinoloog, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Dr. Niek Valk
Internist-endocrinoloog, Rode Kruis Ziekenhuis

Dr. Erik-Jan Verburg
Internist-endocrinoloog, Dijklander Ziekenhuis

Datum

21-06-2021

Locatie

Online

Spreker(s)

Dr. Michel Brugts
Internist-endocrinoloog, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Dr. Marcel Hovens
Internist-vasculair geneeskundige, Rijnstate Ziekenhuis

Prof. dr. Cees Tack
internist, hoogleraar Interne Geneeskunde, RadboudUMC

Dr. Erik-Jan Verburg
Internist-endocrinoloog, Dijklander Ziekenhuis

Datum

24-06-2021

Locatie

Online

Spreker(s)

Spreker(s) nader te bepalen

Prof. dr. Cees Tack
internist, hoogleraar Interne Geneeskunde, RadboudUMC

Drs. Henk Waanders
Internist LangeLand ziekenhuis

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op