Datum:
11-10-2019
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Ede - Congrescentrum de ReeHorst

Landelijk Diabetes Congres

banner-nieuwe-website-4.jpg

Geachte collega,

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor het 7e Landelijk Diabetes Congres op vrijdag 11 oktober 2019 in Congrescentrum de ReeHorst te Ede. De zes eerdere edities van dit congres waren een groot succes met een almaar stijgend aantal deelnemers en een groot enthousiasme van de kant van de aanwezigen.

Diabetes is op vele fronten in beweging. Dit congres is bedoeld om daarover met u van gedachten te wisselen. Dit doen wij door middel van een uitgebreid plenair ochtendprogramma waar de onderwerpen bewegen, voeding en big data in de geneeskunde aan bod komen.

Na een plenair ochtendprogramma worden er twee rondes met parallelsessies aangeboden waarin u in kleinere groepen tips en tricks kunt uitwisselen. U heeft keuze uit acht onderwerpen, op deze manier kunt u zelf uw diabetescongres samenstellen. Het congres sluiten wij af met een gezellige borrel.

Ik hoop u op 11 oktober te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. C.D.A. Stehouwer
Hoogleraar Interne Geneeskunde MUMC+
Dagvoorzitter Landelijk Diabetes Congres

Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Abbott, Bayer, Boehringer Ingelheim, de alliantie Bristol-Meyers Squibb/Pfizer, GD Medical Pharma, GOODLIFE, Keer Diabetes 2 Om, Kennisinstituut Bier, Mediq, Novo Nordisk, Roche, Sanofi. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 5 uur bij Accreditatie Bureau Cluster 1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V, Kwaliteitsregister V&V Diabeteszorg en Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten

De deelnemersbijdrage is 75 euro. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en bezoek aan de informatiemarkt. Tot twee weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

08.00 uur – 08.30 uur
Ontvangst en registratie deelnemers ontbijtlezing

08.30 uur – 09.15 uur
Ontbijtlezing: Beroertepreventie bij AF patiënten in de huisartsenpraktijk
Prof. dr. Leonard Hofstra en dr. Alexander Mohazzab

09.00 uur
Ontvangst en registratie deelnemers congres

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Coen Stehouwer

09.40 uur
Plenaire lezing 1. Bewegen als medicijn
Dr. Tom Brandon

10.30 uur
Pauze

11.00 uur
Plenaire lezing 2. Diabetes en voeding
Prof. dr. Lisbeth Mathus Vliegen

11.50 uur
Plenaire lezing 3. Big data in de geneeskunde
Johan van Soest, PhD

12.40 uur
Lunch   

13.40 uur            
Parallelsessies ronde 1 (A t/m D)

14.40 uur
Pauze

15.10 uur
Parallelsessies ronde 2 (E t/m H)

16.10 uur
Einde

Parallelsessies ronde 1

A. Sensor technologie
Ida van Hummel, MSc. Verpleegkundig Specialist Diabetes
B. SGLT-2 / GLP-1 What’s new?
Dr. Alexander Stork
C. Metformine stokoud of springlevend?
Dr. Adriaan Kooy
D. Diabetes neuropathie
Dr. William van Houtum

Parallelsessies ronde 2

E. Diabetische voet
Dr. William van Houtum
F. Diabetes insuline
Dr. Harold de Valk
G. NHG 2018 na 1 jaar, bevalt het?
Dr. Adriaan Kooy
H. Hypo’s bij type 2 diabetes: (g)een probleem?
Dr. Bastiaan de Galan

Beschrijvingen lezingen en workshops

Bewegen als medicijn Dr. Tom Brandon
Als ik u zou zeggen dat ik een medicament voor handen heb met bewezen effect als antihypertensivum, antidepressivum, preventie en behandeling bij osteoporose, hart- en vaatziekten, dementie en diabetes mellitus, dan zou u normaal gezien zeggen, dat u niet in sprookjes of wonderelixers gelooft. Toch heeft bewegen in diverse vormen en intensiteit al deze effecten bewezen. Daarnaast nog een hele reeks aan overige positieve effecten op de fysieke, sociale en mentale gezondheid van de beoefenaar. Natuurlijk zijn er risico’s en enkele contra-indicaties, maar die zijn in betekenis nagenoeg te verwaarlozen bij de positieve effecten. Toch zijn we allen veel eerder geneigd op een recept een medicament voor te schrijven, dan een goed beweegprogramma. Praktische dilemma’s zoals hoe veel, hoe zwaar, door wie begeleid, waar uit te voeren en door wie betaald, weerhouden ons om bewegen als medicijn vaker voor te schrijven. Graag neem ik u mee in een aantal overwegingen en mogelijkheden die u in de praktijk heeft om hier meer gebruik van te maken en uw patiënt mee te nemen in de shared decision.

Diabetes en voeding  – Prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen
Diabetes en voeding zijn zeer nauw met elkaar verweven en getuige hiervan zijn de getallen van voorkomen wereldwijd in 2014; 422 miljoen mensen met diabetes en 266 miljoen mannen en 375 miljoen vrouwen met obesitas. Belangrijk is daarom te weten welke factoren in de  voeding een rol spelen en kunnen worden ingezet bij de preventie, maar ook hoe de persoon met diabetes te adviseren betreffende zijn voeding en evt. overgewicht. U zult antwoorden moeten weten op vragen zoals: Krijg je van suiker suikerziekte? Is het populaire  laag koolhydraat dieet dat nu zo de klok slaat, toch niet allemaal oude wijn in nieuwe zakken? En als je koolhydraten weglaat wat komt daar dan voor in de plaats? Kortom genoeg stof voor discussie!

Big data in de geneeskunde Johan van Soest, PhD
Big data binnen de gezondheidszorg: voor velen wekt dit het idee van grote data-verzamelingen. Maar hoe kunnen we dit op een veilige manier doen, die ook maatschappelijk verantwoord is? In deze presentatie wordt uitgelegd hoe dit mogelijk is, en waarbij de privacy van de patiënt blijft gewaarborgd.

Sensortechnologie – Ida van Hummel, MSc. Verpleegkundig Specialist Diabetes
Sensortechnologie.  Wat heeft het ons gebracht? Tijdens deze interactieve workshop worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en casuïstiek vragen beantwoord over sensortechnologie en bespreken we de betekenis ervan voor de patiënt en zorgverlener.

SGLT-2 / GLP-1 What’s new? – Dr. Alexander Stork
De behandelmogelijkheden van type 2 diabetes zijn in de afgelopen jaren uitgebreid met diverse nieuwe medicijngroepen met allen verschillende eigenschappen. Twee opmerkelijke nieuwe klassen zijn die van de GLP1-agoiste en de SGLT2-remmers. Naast glucoseverlaging lijken deze middelen wellicht ook andere gunstige cardiovasculaire en renale eigenschappen te hebben. De evidence en ontwikkelingen rondom deze middelen worden besproken. Mede in het licht van de nieuwe richtlijnen wordt tevens ingegaan op de positie van GLP1-agonisten en SGLT2-remmers in de dagelijks praktijk.

Metformine stokoud of springlevend? – Dr. Adriaan Kooy
Metformine is sedert 1957 op de markt en gaandeweg steeds meer geconsolideerd als hoeksteen bij de behandeling van mensen met type 2 diabetes. Welke oude en nieuwe inzichten rechtvaardigen deze positie? Metformine verbetert niet alleen de glucoseregulatie, maar doet meer, resulterend in klinisch relevante eindpunten op korte en lange termijn. Naast nieuw erkende effecten zijn er ook nieuw erkende bijwerkingen. Gerichte casuïstiek komt aan de orde.

Diabetes neuropathie – Dr. William van Houtum
Neuropathie is een veelvoorkomende complicatie van diabetes mellitus met zeer verstrekkende gevolgen voor de patient. Derhalve is een goed inzicht in de pathogenese en behandeling essentieel bij de behandeling van mensen met diabetes, In de workshop zullen zowel de pathogenese als de behandeling op een interactieve wijze worden besproken.

Diabetische voet – Dr. William van Houtum
In de voet komen veel bevreesde complicaties van diabetes tezamen. De aanpak is multifactorieel omdat de pathogenese zelf ook veel verschillende facetten omvat. Het is zaak om de problemen aan de voet in een vroeg stadium te herkennen en te erkennen. In de workshop wordt op een interactieve wijze een gevarieerd beeld gegeven van de vele verschijningsvormen van de diabetische voet.

NHG 2019 na 1 jaar, bevalt het? - Dr. Adriaan Kooy
Hoe nieuw is de NHG standaard Diabetes 2019 in het licht van de nieuwe internationale richtlijnen? Is er een goede balans tussen kosteneffectiviteit en de mogelijkheid tot zorg op maat in het belang van de patiënt? Keuzes in de behandelstrategie voor de glucoseregulatie beïnvloeden steeds meer cardiovasculaire en renale uitkomsten, grotendeels onafhankelijk van het HbA1c en de glucoseregulatie. Dat geldt voor duurzame leefstijlverbeteringen, maar ook voor keuzes in de farmacotherapie. Maken we daarin bewuste keuzes?

Hypo’s bij type 2 diabetes: (g)een probleem?Dr. Bastiaan de Galan
Insuline en sulfonylureum (SU)-derivaten kunnen hypo’s veroorzaken. Volgens de NHG is dat probleem bij type 2 diabetes klein. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor nieuwe glucoseverlagende middelen die het risico op hypo’s niet verhogen. Wordt het probleem van hypo’s gebagatelliseerd door de NHG of juist gecreëerd door de farmaceutische industrie? In deze workshop wordt uitgelegd welke patiënten het hoogste risico lopen, wat de gevolgen (kunnen) zijn en wat er aan kan worden gedaan.

Reeds plaatsgevonden (1)

Datum

11-10-2019

Locatie

Ede - Congrescentrum de ReeHorst
Route

Spreker(s)

Dr. Tom Brandon
Sportarts, Isala Klinieken

Dr. Bastiaan de Galan
Internist, Radboud UMC

Prof. dr. Leonard Hofstra
Cardioloog, Cardiologie Centra Nederland

Dr. William van Houtum
Internist endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Dr. Adriaan Kooy
Internist-vasculair geneeskundige, Treant Zorggroep - Ziekenhuislocatie Bethesda

Prof. dr. Lisbeth Mathus Vliegen
Prof. dr. bij AMC - Academisch Medisch Centrum

Dr. Alexander Mohazzab
Huisarts, huisartsenpraktijk A. Mohazzab

Prof. dr. Coen Stehouwer
Hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+

Dr. Alexander Stork
Internist, St. Anna Ziekenhuis Geldrop/Eindhoven

Dr. Harold de Valk
Internist-endocrinoloog, UMC Utrecht

Ida van Hummel, Msc.
Verpleegkundig Specialist Diabetes, Gelre Ziekenhuis Zuthpen

Dr. Johan van Soest
Clinical data scientist, Maastricht University

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op