Datum:
15-04-2021
Locatie:
Veenendaal - Van der Valk Hotel

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres

banner-nationaal-diabetesverpleegkundigen-congres-2021.png

Geachte collega,

Op donderdag 15 april 2021 vindt er speciaal voor diabetesverpleegkundigen het Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres plaats in het Van der Valk Hotel Veenendaal. Wij nodigen u van harte uit om samen met uw collega’s deel te nemen aan dit congres.

Onder voorzitterschap van Prof. dr. Max Nieuwdorp (Amsterdam UMC) is er een programma samengesteld met verschillende actuele onderwerpen binnen de diabeteszorg in Nederland. Tijdens dit congres zullen nieuwe ontwikkelingen (inclusief nieuwe richtlijnen voor diabeteszorg) en wetenschappelijke doorbraken besproken worden.

De ochtend bestaat uit een uitgebreid plenair programma waarin experts u op de hoogte zullen brengen van verschillende actuele onderwerpen binnen de diabeteszorg in Nederland. In de middag worden er twee rondes met parallelsessies aangeboden waarin u de keuze heeft uit verschillende lezingen met uiteenlopende onderwerpen. Op deze manier kunt u zelf uw diabetescongres samenstellen. Met daarnaast ruimte om te netwerken, belooft het een waardevolle dag te worden.

Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen op 15 april 2021 te Veenendaal!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Max Nieuwdorp
Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
Internist-endocrinoloog/vasculair geneeskundige, Diabetes Centrum AMC en VUMC, Amsterdam

Dit congres wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Ascensia Diabetes Care, Keer Diabetes2 Om, Menarini, Novo Nordisk, Sanofi, Vitalaire en Zkope Healthcare. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Doelgroep

Praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Accreditatie is voor 5 uur toegekend bij Kwaliteitsregister V&V.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 75,-. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en cursusmateriaal. Tot twee weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

09.00 – 09.30 uur           
Ontvangst en registratie

09.30 – 09.40 uur
Opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Max Nieuwdorp

09.40 – 10.15 uur           
Plenaire lezing 1. Bariatrie en diabetes
Dr. Loek de Heide

10.15 – 10.45 uur           
Plenaire lezing 2. Voeding en diabetes
Dr. Tamara de Weijer

10.45 – 11.15 uur           
Pauze

11.15 – 11.45 uur           
Plenaire lezing 3. Stress, slaap en diabetes
Dr. Maarten Soeters

11.45 – 12.15 uur           
Plenaire lezing 4. Nieuwe inzichten in behandeling type 1 diabetes
Prof. dr. Max Nieuwdorp

12.15 – 13.15 uur           
Lunch

13.15 – 14.30 uur           
Workshopronde 1 (A t/m D)

14.30 – 15.00 uur           
Pauze

15.00 – 16.15 uur           
Workshopronde 2 (E t/m H)

16.15 uur           
Borrel

Workshopronde 1

Workshop A. Diabetes en zwangerschap
Drs. Wendela de Ranitz-Greven
Workshop B. Multi-etniciteit
Dr. Victor Gerdes
Workshop C. Mindful werken. Anders omgaan met uitdaging en stress
Ineke van Os
Workshop D. Gek of geniaal? Wat kunnen we leren van de ziekte van Vincent van Gogh?
Dr. Frank van der Heijden

Workshopronde 2

Workshop E. De invloed van het circadiaan ritme op de glucose regulatie; implicaties voor de klinische praktijk
Dr. Mireille Serlie
Workshop F. Gedragsverandering en keuzes maken; hoe herken en ontlok je verandertaal?
Melanie van Hoeve
Workshop G. Alles behalve diabetes; wat staat er verder in de voorgeschiedenis van mijn patiënt?
Dr. William van Houtum
Workshop H. Laaggeletterdheid in uw praktijk
Drs. Prem Adhien

Beschrijvingen lezingen en workshops

Plenaire lezing 1. Bariatrie en diabetes
Dr. Loek de Heide
De naam bariatrische chirurgie is afkomstig van het griekse baros (gewicht) en iatros (arts) en is de verzamelnaam voor gewichts-reducerende operaties. Naast een substantiële en langdurige gewichtsvermindering zorgen deze operaties ook voor verbetering of zelf verdwijnen (remissie)  van o.a. diabetes mellitus 2. Dit effect treedt al binnen enkele dagen na de operatie op, lang voor dat het gewicht daalt. In deze presentatie zullen de mechanismen van diabetes verbetering worden besproken, de resultaten van de studies, de voorspelling van remissie en de huidige richtlijnen op dit gebied. Daarnaast zal een deel van de presentatie besteed worden aan de keerzijde van de medaille, namelijk het optreden van hypoglycemieën. Dit is een sterk onderschat fenomeen dat veel voorkomt, ernstige gevolgen kan hebben en soms moeilijk te behandelen is.

Plenaire lezing 2. Voeding en diabetes
Dr. Tamara de Weijer
Voeding is een ontzettend belangrijk onderdeel bij het voorkómen en behandelen van diabetes. Maar welk voedingspatroon adviseer je aan je patiënt met diabetes? Koolhydraatarm? Mediterraan? Vetarm? In deze lezing geeft Tamara de Weijer een overzicht uit de wetenschap en praktische handvatten voor in de spreekkamer.

Plenaire lezing 3. Stress, slaap en diabetes
Dr. Maarten Soeters
Slaap heeft een effect op stress, en stress heeft weer een nadelig effect op slaap. Kwaliteit van slaap en stress hebben samen weer een effect op diabetes mellitus. Hoe zit dit fysiologisch? En kunnen we er iets aan doen? Bij patiënten en ons zelf?

Plenaire lezing 4. Nieuwe inzichten in behandeling type 1 diabetes
Prof. dr. Max Nieuwdorp
Het aantal patienten met type 1 diabetes is de afgelopen decennia meer dan verdubbeld. De oorzaak van de toename van deze autoimmuunziekte is niet goed duidelijk, maar het lijkt dat combinatie van veranderde omgevingsfactoren (dieet en medicatie) met bepaalde genetische achtergrond hier een rol in spelen. Qua behandeling is er op dit moment alleen exogene insuline suppletie therapie om het verlies van de eigen insuline productie te compenseren. In het eerste deel van de lezing zullen de laatste inzichten qua insuline en orale (SGLT2i) behandeling voor deze patienten besproken worden Echter, steeds meer onderzoeken bij deze patienten worden verricht om te kijken hoe de afname van de eigen insuline productie tegengegaan kan worden. Daarom zal het tweede deel van de lezing gaan over nieuwe inzichten in de pathofysologie van type 1 diabetes alsook studies die het tegengaan van betacel verval (en dus gedeeltelijke behoud van eigen insuline productie) recentelijk onderzocht hebben zoals anti-CD3 en feces transplantatie behandeling.

Workshop A. Diabetes en zwangerschap
Wendela de Ranitz-Greven
Wat zijn de uitdagingen bij  patiënten met type 1 diabetes en type 2 diabetes, die zwanger willen worden. Wat betekent pre-conceptionele diabetes voor moeder en kind – wat zijn de gevaren en wat zijn de uitdagingen. Wat gebeurt eer met de glucose regulatie tijdens de zwangerschap en hoe kunnen we glucose fluctuaties steeds beter behandelen met geavanceerde technologie. Wat is de pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes? Hoe vaak komt het voor? En wat is de differentiaal diagnose van diabetes in de zwangerschap? Waarom zijn de streefwaardes anders dan bij diabetes buiten de zwangerschap? Hoe vaak persisteert zwangerschapsdiabetes na de zwangerschap? En waarom is het zo belangrijk om jaarlijks vrouwen te controleren op het ontstaan van type 2 diabetes in de eerstelijn? Tijdens de sessie komt pathofysiologie, screening en behandeling van verschillende vormen van diabetes tijdens de zwangerschap aan bod – en zullen enkele bijzondere casus de revue passeren.

Workshop B. Multi-etniciteit
Victor Gerdes
Bij de behandeling van diabetes van mensen met een andere ethnische achtergrond kunnen er barrières bestaan. In de workshop worden de achtergronden hiervan besproken. Vervolgens wordt besproken hoe het gesprek met de patiënt in de praktijk kan gaan en wat bekende valkuilen zijn. 

Workshop C. Mindful werken. Anders omgaan met uitdaging en stress
Ineke van Os
We zijn allemaal jongleurs wat betreft het ‘willen’ voldoen aan de eisen van het werk, familie, vrienden, hobby's en gewoonten. Maar …. het is net zo belangrijk dat we ruimte maken voor onze eigen gezondheid en welzijn. Soms is alles wat er nodig is het vertragen. En  is dit genoeg om te herkennen wat je lichaam echt nodig heeft. Veel professionals in de zorg worstelen om het ongrijpbare evenwicht tussen werk en privé- leven te  vinden door zorg die in de afgelopen jaren omvangrijker en complexer is geworden en zaken als onderbezetting, lange diensten, werkdruk en stress op het werk. Anders omgaan met uitdaging en stress vraagt meer dan alleen een verschuiving van prioriteiten tussen je baan, je gezin en je persoonlijke bezigheden of ontspanning. Mindful werken  kan een positieve invloed hebben op hoe je je voelt en omgaat met de druk van werk.  Het resulteert in betere focus, minder afleiding en piekeren, betere zelfzorg en kwaliteit van zorg.

Workshop D. Gek of geniaal? Wat kunnen we leren van de ziekte van Vincent van Gogh?
Frank van der Heijden
"Mensen met psychische stoornissen kunnen kleur geven aan het leven. Vincent van Gogh was zo iemand. Over zijn ziektebeeld is veel gezegd en geschreven. Aan de hand van een aantal bepalende momenten in zijn leven en de veronderstelde (somatische) aandoeningen zal de differentiaal diagnose van ernstige psychiatrische stoornissen worden besproken. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan het onderscheid tussen zogenoemde klinische stoornissen (bv angststoornis; depressie) en persoonlijkheidsstoornissen. De workshop is interactief opgezet. Wat tenslotte resteert is het antwoord op de vraag: 'Wat mankeerde Vincent?'. "

Workshop E. De invloed van het circadiaan ritme op de glucose regulatie; implicaties voor de klinische praktijk
Dr. Mireille Serlie
Ons lichaam kent een biologisch 24-uurs ritme waar metabole processen , zoals de suikerstofwisseling, aan onderhevig zijn. Onze huidige samenleving druist tegen dit ritme in wat gevolgen heeft voor de gezondheid. Tijdens deze workshop zal het circadiaan ritme worden uitgelegd en wat de gevolgen zijn van “tegen de biologische klok inleven”. De nadruk zal liggen op de gevolgen voor mensen met insuline resistentie en diabetes.

Workshop F. Gedragsverandering en keuzes maken; hoe herken en ontlok je verandertaal?
Melanie van Hoeve
Voor veel hulpverleners in de zorg is Motiverende Gespreksvoering een voorkeursstijl geworden. Begeleiden van patiënten naar ander gedrag, waarbij vooral de patiënt aan het werk is en niet jij als hulpverlener. Toch is het daadwerkelijk toepassen van de diverse strategieën die horen bij deze stijl en vooral het achteroverleunen nog best een behoorlijke uitdaging. De reparatiereflex wordt niet voor niets een reflex genoemd. In deze workshop gaan we daarom een stap verder. We gaan ons richten op het herkennen van verandertaal en hoe je daar vervolgens mee verder kunt. Hoe zorg je dat de verandertaal op een stimulerende manier door jou verder wordt uitgebreid en ontlokt. En het niet blijft hangen in ambivalentie of twijfel, maar de patiënt ook daadwerkelijke een eerste concrete stap naar verandering kan benoemen. Om de workshop zo interactief mogelijk te maken is het goed om alvast na te denken over uitspraken die je zelf wel eens hoort van patiënten en waar je nog niet echt effectief op weet te reageren. Vaak zit er onder een uitspraak veel emotie verpakt. In deze workshop leer je hoe je gebruik kunt maken van deze emotie.

Workshop G. Alles behalve diabetes; wat staat er verder in de voorgeschiedenis van mijn patiënt?
Dr. William van Houtum
Diabetes mellitus is een veelvoorkomende aandoening. Echter het is bij veel patiënten helaas niet de enige ziekte die aandacht behoeft. De voorgeschiedenis van zowel type 1 als type 2 patënten laat veelvuldig een scala aan andere diagnoses zien. In deze workshop worden verschillende aandoeningen kort besproken en wordt de relatie met de diabetes nader toegelicht.

Workshop H. Laaggeletterdheid in uw praktijk
Drs. Prem Adhien
2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Het herkennen van laaggeletterdheid is niet altijd makkelijk, men heeft zichzelf vaak goed getraind in het ontwijken van situaties waarbij men moet lezen of schrijven. Het niet (tijdig) herkennen van laaggeletterdheid kan de behandeling van deze patiënten in uw praktijk bemoeilijken. Het is een interactieve module met stellingen en casuïstiek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Wat is laaggeletterdheid?
2. Hoe herken ik laaggeletterdheid?
3. Doelgroepen: allochtonen mensen en ouderen
4. Formele en niet-formele tolken
5. Rol van zorgverleners volgens WGBO
6. Onderzoek: Health literacy onder vijftig-plusseres in een stedelijk gebied
7. Tweetal casussen uit de praktijk
8. Discussie

Datum, locatie en sprekers

is verplaatst

Datum

02-04-2020
15-04-2021

Locatie

Veenendaal - Van der Valk Hotel
Route

Spreker(s)

Drs. Prem Adhien
Directeur, Adhien Cursus & Onderzoek

Dr. Victor Gerdes
Internist, MC Slotervaart

Dr. Loek de Heide
Internist-endocrinologist, Medisch Centrum Leeuwarden

Dr. Frank van der Heijden
Psychiater, Vincent van Gogh

Melanie van Hoeve
Trainer-coach en oprichter, Van Hoeve Trainingen

Dr. William van Houtum
Internist endocrinoloog, Spaarne Gasthuis

Prof. dr. Max Nieuwdorp
Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam en internist-endocrinoloog/vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC

Ineke van Os
Coach, Co Coach

Dr. Wendela de Ranitz-Greven
Internist-endocrinoloog, UMC Utrecht

Dr. Mireille Serlie
Internist, Amsterdam UMC locatie AMC

Dr. Maarten Soeters
Internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

Dr. Tamara de Weijer
Huisarts, voorzitter van de Vereniging Arts en Voeding en ambassadeur van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op