Datum:
26-09-2019
Accreditatiepunten:
5
Locatie:
Ede - Congrescentrum de ReeHorst

Nationaal Pulmonaal Congres

banner-nieuwe-website-5.jpg

Geachte deelnemer,

Wij zijn blij u namens alle sprekers uit te mogen nodigen voor het 9e Nationaal Pulmonaal Congres op donderdag 26 september 2019 in de ReeHorst te Ede. Na acht succesvolle eerdere edities, hebben we ook dit jaar weer een interessant programma voor u klaar staan.

Tijdens deze 9e editie proberen wij een goed beeld te schetsen van de huidige stand van zaken op het gebied van pulmonologie. In de ochtend staan drie plenaire lezingen op het programma, waarna u op de hoogte zal zijn van alle updates rondom de onderwerpen ‘astma bij kinderen’ en ‘COPD’. Ook leert u hoe u uw invloed kunt verhogen met een charisma boost! In de middag heeft u de keuze uit zeer uiteenlopende workshops.

Tijdens de pauzemomenten heeft u tijd om te netwerken. U kunt ervaringen delen en van gedachten wisselen met collega’s. Vergeet vooral ook niet een bezoek te brengen aan de uitgebreide informatiemarkt. Het congres sluiten wij af met een gezellige borrel.

Wij hopen u op 26 september 2019 te mogen verwelkomen op de 9e editie van het Nationaal Pulmonaal Congres en wensen u een inspirerende dag toe!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Wim van Aalderen - Hoofd kinderlongziekten, Amsterdam UMC
Prof. dr. Geertjan Wesseling - Longarts Maastricht UMC+
Dagvoorzitters Nationaal Pulmonaal Congres

Dit congres wordt financieel mede mogelijk door: Boehringer Ingelheim, Chiesi, Davis, Sandoz, Teva, Vitalaire en Westfalen. Deze sponsoren hebben geen enkele invloed op de inhoud van het onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 uur bij Accreditatie Bureau Cluster 1, Kwaliteitsregister V&V, NVvPO, Nederlandse Associatie Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten Register.

Kosten

De kosten van inschrijving bedragen 75 euro. Dit bedrag is voor de gehele dag inclusief koffie/thee, lunch, bezoek aan de informatiemarkt en afsluitende borrel. Tot twee weken voor aanvang van het congres kunt u kosteloos annuleren.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de groene inschrijfknop. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail.

Programma

09.00 uur
Ontvangst en registratie deelnemers

09.30 uur
Opening door dagvoorzitters
Prof. dr. Wim van Aalderen en Prof. dr. Geertjan Wesseling

09.45 uur
Plenaire lezing 1: Astma bij kinderen; State of the art anno 2019
Prof. dr. Wim van Aalderen

10.30 uur
Pauze

11.00 uur
Plenaire lezing 2: Update COPD
Prof. dr. Geertjan Wesseling

11.45 uur
Plenaire lezing 3: Verhoog je invloed met een charisma boost!
Saskia Paulissen

12.45 uur
Lunch

13.45 uur
Workshopronde 1 (A t/m D)

14.45 uur
Pauze

15.15 uur
Workshopronde 2 (E t/m H)

16.15 uur
Borrel

Workshopronde 1

A. De thoraxfoto
Spreker nader te bepalen
B. Wederkerigheid in de gezondheidszorg
Dr. Alfred Sachs
C. Longfunctie onderzoek bij kinderen
Prof. dr. Wim van Aalderen
D. Pufjes zat, nou nog kiezen
Prof. dr. Geertjan Wesseling

Workshopronde 2

E. Effect van luchtverontreiniging
Dr. Jaring van der Zee
F. Jongeren met lastig astma, hoe nu verder?
Dr. Erik-Jonas van de Griendt
G. Longfibrose
Dr. Remy Mostard
H. Einde van het COPD “stenen tijdperk”. Blik naar de toekomst: tijd voor gepersonaliseerde geneeskunde
Dr. Bita Hajian

Omschrijvingen lezingen en workshops

Plenaire lezing 1: Astma bij kinderen; State of the art anno 2019
Prof. dr. Wim van Aalderen

Astma bij kinderen is een chronisch ziektebeeld, waarbij de ernst van de ziekte wisselend kan zijn. Klachten van hoesten, piepen en kortademigheid komen vaak voor. De ernst van de ziekte wordt bepaald door endogene, vaak aangeboren factoren, maar ook omgevingsfactoren bepalen de ernst. Deze laatste kan je voor een deel beïnvloeden. Over het algemeen kan je astma bij kinderen goed behandelen. Bij de meeste kinderen met astma is behandeling met een lage/gemiddelde dosering van een inhalatie corticosteroïd (ICS) effectief. In tegenstelling tot bij volwassenen is behandeling met een combinatie (ICS + langwerkende luchtwegverwijder) niet veel effectiever dan behandeling met een ICS. Veel belangrijker zijn een goede therapietrouw en een goede inhalatie techniek. Ook het behandelen van veel voorkomende comorbiditeit, zoals bijvoorbeeld allergische rhino-sinusitus is belangrijk. Er blijft een hele kleine groep kinderen over die vaak nog (ernstige) klachten overhouden nadat alle beïnvloedbare factoren geoptimaliseerd zijn. Dit zijn de kinderen met moeilijk behandelbaar astma. Deze diagnose kan alleen gesteld worden in speciaal daarvoor ingerichte centra. Ook hier kan bepaald worden met welke (erg dure) geneesmiddelen verder behandeld moeten/kunnen worden.

Plenaire lezing 2: Update COPD
Prof. dr. Geertjan Wesseling

Het COPD-veld is voortdurend in beweging. De indeling volgens GOLD verandert bijna ieder jaar, de inzichten in de pathofysiologie nemen snel toe en er komen steeds meer therapeutische opties. Hoe ziet die nieuwe indeling volgens GOLD eruit? Wat moeten we met GOLD 0 als dat al bestaat? Iedereen aan de triple? Wat mag je verwachten van revalidatie en van endobronchiale technieken? In deze lezing worden de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen bij COPD tegen het licht gehouden en van kritisch commentaar voorzien.

Plenaire lezing 3: Verhoog je invloed met een charisma boost!
Saskia Paulissen

Charisma, dat is toch aangeboren? Nee, charisma is aangeleerd. Natuurlijk zijn er mensen die met een flinke portie aantrekkingskracht geboren worden. Toch is elk mens in staat om charismatische eigenschappen te ontwikkelen. Waarom is dit belangrijk? Personen met charismatische eigenschappen kunnen mensen in beweging brengen. Als POH ben je dagelijks bezig met het motiveren van patiënten. Tijdens de charisma boost leer je hoe je op een aantrekkelijke manier dingen gedaan krijgt. Keywords: authentiek, aanwezigheid, hartelijkheid, zelfvertrouwen, aandacht.

Workshop A: De Thoraxfoto
Dr. Sander de Hosson

Sander de Hosson zal in zijn workshop ingaan op de meest voorkomende longafwijkingen op de thoraxfoto en die voor COPD en astma in het bijzonder. Sander de Hosson is hoofdredacteur van het boek Probleem-georiënteerd denken in de Longgeneeskunde en redacteur van ‘De Thoraxfoto’.

Workshop B: “Wederkerigheid in patiëntenzorg en onderwijs: Een onderschat fenomeen”
Dr. Alfred P.E. Sachs

Is de huidige niet transparante arts- en praktijkverpleegkundige-patiënt relatie wel dé meest ideale behandelvorm? De doelstellingen binnen de 1ste lijn, waarin leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken, meer bewegen en gewichtsreductie een cruciaal onderdeel vormen, worden namelijk op grote schaal niet behaald. Als oplossing wordt een op resultaat gericht wel transparant zorgmodel gepresenteerd.

Workshop C: Longfunctieonderzoek bij kinderen
Prof dr Wim van Aalderen

Met longfunctie onderzoek kan bij kinderen de mate van luchtwegobstructie vastgesteld worden. In tegenstelling tot bij volwassenen is de mate van luchtwegobstructie geen maat voor de ernst van de ziekte. Veel kinderen met moeilijk behandelbaar astma hebben een normale longfunctie. Een belangrijke reden hiervan is dat er bij kinderen vaak nog geen schade van de luchtwegen is opgetreden, waardoor de longfunctie nog compleet reversibel en normaal kan zijn. Over het algemeen is eenvoudig longfunctie onderzoek (volume-flow curve) bij kinderen goed mogelijk vanaf 6 jaar. Complexe en herhaalde metingen, zoals bijvoorbeeld bij histamine of metacholine drempel bepalingen) zijn goed mogelijk vanaf 8 jaar.

Workshop D: Pufjes zat, nou nog kiezen
Prof. dr. Geertjan Wesseling

Voor de medicamenteuze behandeling van COLA (met name astma en COPD) zijn tientallen puffers beschikbaar die allemaal voor- en nadelen hebben en waaruit het vaak lastig kiezen is. Veel voorschrijvers zien door de bomen het bos niet meer en veel patiënten gebruiken de verkeerde puffers of de puffers verkeerd. In deze interactieve workshop wordt ingegaan op de indicaties en het maken van een keuze bij inhalatiemedicatie voor COLA. Welke juist wel en welke liever niet en bij welke patiënt dan wel.

Workshop E: Effect van luchtverontreiniging
Dr. Jaring van der Zee

In deze workshop komt aan de orde waaruit luchtverontreiniging bestaat en welke effecten het heeft op onze gezondheid. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor de korte en langere termijn effecten op de luchtwegen. De informatie is er op gericht om vragen van patiënten over dit onderwerp goed te kunnen beantwoorden.

Workshop F: Jongeren met lastig astma, hoe nu verder?
Dr. Erik-Jonas van de Griendt

In deze workshop zullen we ingaan op diverse uitdagingen waarvoor je als (mede)behandelaar gesteld wordt bij de behandeling van astma bij tieners. De diverse uitdagingen op deze leeftijdsfase passeren de revue. Denk aan therapie-ontrouw, schaamte, disfunctionele ademhaling, maar ook uitgaan en roken.
Hoe motiveer je een tiener eigenlijk en hoe bereik je overeenstemming in behandeldoelen? Wat vertel je de ouders en hoe verdeel je de rollen naarmate de tiener volwassener wordt? En wanneer begint eigenlijk de transitie? Tips & trics worden uitgewisseld om overeenstemming en succes te bereiken in de behandelaanpak en in de vervolgbehandeling.

Workshop G: Longfibrose
Dr. Remy Mostard

Longfibrose is een chronische, ernstige en zeldzame longziekte. Longfibrose valt onder de interstitiële longziekten, wat betekent dat het interstitium (de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten) is aangedaan. Als de ziekte verder vordert, treedt er bindweefselvorming op rondom de longblaasjes. De wand van de longblaasjes raakt verdikt, wat de longen stugger en kleiner maakt. Hierdoor zijn de longblaasjes ook minder goed in staat om zuurstof aan het bloed af te  geven.
Er bestaan verschillende vormen van longfibrose. Bekende oorzaken zijn exposities (inademing van (componenten van) schadelijk materiaal zoals bijvoorbeeld steenstof, metaal, schimmels of uitwerpselen van duiven) of medicijnen. Ook kan longfibrose optreden in het kader van een auto-immuunziekte/reumatische ziekte (bijvoorbeeld reumatoïde artritis). Als de oorzaak van de longfibrose onbekend is, spreekt men van idiopathische pulmonale (long) fibrose (IPF).
Het doel van deze workshop is om te kennis te verkrijgen over wat longfibrose precies inhoudt, de diverse oorzaken ervan en de behandelingsmogelijkheden.

Workshop H: Einde van het COPD “stenen tijdperk”. Blik naar de toekomst: tijd voor gepersonaliseerde geneeskunde
Dr. Bita Hajian

Een frisse kijk op COPD: de weg naar gepersonaliseerde geneeskunde. Erkenning van het belang om de heterogeniteit van COPD te definiëren, door middel van identificatie van verschillende COPD-fenotypes met specifieke biomarkers. Conventionele spirometrie wordt vergeleken met meer gevoelige biomarkers.

Datum, locatie en sprekers

Datum

26-09-2019

Locatie

Ede - Congrescentrum de ReeHorst
Route

Spreker(s)

Prof. dr. Wim van Aalderen
Hoofd kinderlongziekten, Amsterdam UMC

Dr. Erik-Jonas van de Griendt
Kinderarts-pulmonoloog, Flevoziekenhuis

Dr. Bita Hajian
Longarts, Ciro

Dr. Remy Mostard
Longarts, Zuyderland

Saskia Paulissen
Spreker, dagvoorzitter, flirtcoach

Dr. Alfred Sachs
Huisarts, Julius Centrum UMC-Utrecht

Prof. dr. Geertjan Wesseling
Longarts, Maastricht UMC+

Dr. Jaring van der Zee
Longarts, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op