Datum:
On demand te bekijken
Accreditatiepunten:
2

Webinar Update sensortechnologie bij diabetes

banner-origineel.jpg

Op 19 november 2019 heeft het webinar Update sensortechnologie bij diabetes plaatsgevonden onder voorzittersschap van Dr. Daniel van Raalte. De technologie maakt grote stappen binnen de behandeling van zowel type 1 als type 2 diabetes. U kunt deze scholing terugkijken en u laten bijscholen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie bij diabetes.

Doelgroep

Diabetesverpleegkundigen, internisten.

Accreditatie

Accreditatie is voor 2 uur toegekend bij NIV en Kwaliteitsregister V&V.

Kosten

Deelname aan deze webinar is kosteloos. 

Inschrijven

U kunt deze webinar terugkijken via de groene knop. 

Programma

19.55 uur 
Inloggen deelnemers

20.00 uur
Introductie door voorzitter
Plaatsbepaling en overzicht Flash Glucose Monitoring / Continue Glucose Monitoring
Dr. Daniel van Raalte

20.20 uur            
Deel 1
Hypo unawareness
Dr. Bastiaan de Galan

20.30                    
Ronde tafel gesprek alle deelnemers

20.50                    
Deel 2
Door de glucose data het bos niet meer zien!
Dr. Henk Jan Aanstoot

21.00                    
Ronde tafel gesprek alle deelnemers

21.20                    
Deel 3
Praktische aspecten Flash Glucose Monitoring / Continue Glucose Monitoring
Judith van Niel

21.30                    
Ronde tafel gesprek alle deelnemers

21.50                    
Afsluiting

Vragen?

U houdt uw deskundigheid graag op peil met goede vakkennis. Bij Health Investment bieden wij daarom al jaren kwalitatieve nascholing. Met een ruim en gevarieerd aanbod van hoogwaardige bijeenkomsten. De inhoud hiervan bepalen de wetenschappelijke deskundigen.

Neem contact op